Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

se v sredo, 3. 6. 2020, vračajo v šole tudi vsi preostali učenci od šestega do osmega razreda. Prvi dnevi bodo predvsem namenjeni uvajanju in prilagajanju na način dela, ki upošteva vsa higienska priporočila.

Vsi učenci na matični šoli so v matičnih učilnicah in ne prehajajo med učilnicami. Pouk razredni in predmetni učitelji izvajajo po urniku. Učenci posameznih razredov se ne združujejo, razen kjer je neizogibno (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, izbirni predmeti).

Pomembno je, da ste seznanjeni z naslednjimi informacijami:

  • Učenci prve triade vstopajo skozi vhod 1. triade. Učenci od 4. do razreda vstopajo skozi vhod druge in tretje triade posamično (v razdalji najmanj 1,5 m). Starši v šolo ne vstopajo.
  • Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, preobujejo se v garderobi, oz pred učilnicami (podrobnejša navodila dobijo učenci posameznih oddelkov pri prihodu v šolo), v učilnici odložijo svoje stvari ob stol in mizo, ki jim je dodeljena. Za učence 6. – 9. razreda je maska priporočena in sicer od vstopa v šolo in po šolskih hodnikih, ob odhodu na stranišče ter odhajanju iz šole.
  • Na šolskem prevozu je maska še vedno obvezna. V učilnici, med potekom pouka, jim maske ni potrebno imeti.
  • Starši so dolžni na prvi dan ponovnega vstopa v šolo posredovati podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka. Izjavo lahko prinesejo učenci s seboj v šolo, lahko pa jo oddajo razredniku elektronsko že pred prihodom v šolo. Po začetku pouka učitelji ravnatelju javijo, če je kdo brez navedene izjave oz. v zvezi s tem naredijo uradni zaznamek (obrazec so učitelji dobili elektronsko).
  • Učenci gredo na kosilo v skladu s priporočili NIJZ (razdalja pri premikanju učencev, razdalja pri čakanju v vrsti, umivanje rok).
  • Pouk od 3. 6. poteka po urniku.
  • Prevozi v šolo so po običajnem voznem redu (kot je veljal pred izrednimi razmerami). O posebnostih, ki veljajo zaradi režima prevozov (v skladu z navodili NIJZ in sklepa vlade) bodo posamezni učenci obveščeni individualno.
  • Ker se omejitve pri izvajanju prevozov še niso spremenile morajo imeti vsi učenci vozači med šolskim prevozom na sebi zaščitno masko. Zanjo poskrbijo starši.

Veselimo se srečanja z učenci in vas lepo pozdravljamo.

Ravnatelj, Peter Strle

Izjava o zdravstvenem stanju otroka

Dostopnost