Skoči na glavno vsebino

Dragi učenci, spoštovani starši,

zaradi neizvedbe nacionalnega preverjanja znanja je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe za šolsko leto 2020/2021.

Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi števila doseženih točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. V primeru, da se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, so se v preteklih letih upoštevali dosežki pri NPZ iz slovenščine in matematike. Ker se nacionalno preverjanje znanja letos ni izvedlo, se bo v primeru, da se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, namesto uporabe točk, doseženih na NPZ, izbira kandidatov opravila na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Za več informacij lahko pokličete šolsko pedagoginjo Blanko Erjavec na telefonsko številko 01 899 12 51.

Lepo pozdravljeni.

Dostopnost