Skoči na glavno vsebino

Osnovni Šoli Litija je s timskim delom uspelo pridobiti Erasmus akreditacijo za obdobje od 2021 – 2027. S pridobljeno akreditacijo bo OŠ Litija omogočen poenostavljen dostop do financiranja mednarodnih aktivnosti (izobraževanja, sledenja na delovnem mestu, mobilnosti z učenci…).  V času 7-letnega projekta želijo:

  1. Krepiti evropsko razsežnost poučevanja ter spodbujati vrednote vključevanja in raznolikosti, strpnosti in demokratične udeležbe.
  2. Izboljšati kakovost poučevanja in izobraževanja prek spodbujanja uporabe novih tehnologij in inovativnih metod poučevanja.
  3. Prispevati k oblikovaje evropskega izobraževalnega prostora prek omogočanja, da učna mobilnost postane realna možnost za vse učence in strokovne delavce v šolskem izobraževanju.
  4. Izboljašati odnos do klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja.

V ožjem projektnem timu sodelujejo: ravnatelj Peter Strle, koordinatorica projekta Mojca Žugič Perić, učiteljici razrednega pouka Karolina Aškerc in Tjaša Dražumerič, specialne in rehabilitacijske pedagoginje Alenka Vidgaj, Renata Dimnik, Sandra Rihter, knjižničarka Nevenka Mandelj, računalnikar Miklavž Šef in predmetna učiteljica Maja Klopčič. Pridobljena akreditacija bo veljala za vse zaposlene, ki bodo izrazili željo po novih oblikah poučevanja, tkanju novih mednarodnih stikov in tudi za učence ter njihove starše, ki bodo z veseljem povabljeni k sodelovanju.

 

Dostopnost