… knjižničarka pa se veseli, ko njihovi izdelki vedno znova polepšajo knjižnico.