Skoči na glavno vsebino

Prvi šolski dan v šolskem letu 2021/22 je sreda, 1. 9. 2021.

Učenci od 2. do 9. razreda matične šole  se na ploščadi pred šolo zberejo po naslednjem razporedu:

 • ob 8.00: 2. in 4. razred
 • ob 8.15: 3. in 5. razred
 • ob 8.30: 6. in 8. razred
 • ob 8.45: 7. in 9. razred

Prosimo, da se zaradi zagotavljanja potrebne distance učenci držijo ure.

Vozači, ki se v šolo vozijo s šolskimi prevozi, v šolo vstopijo, ko se pripeljejo do šole.

Po uvodnem pozdravu bodo učenci s svojimi razredniki odšli v matične učilnice. Učenci od 6. do 9. razreda prinesejo s seboj šolsko torbo, zvezek – beležko, pisala in copate, učenci od 2. do 5. razreda pa vse šolske potrebščine.

Prvi šolski dan bodo učenci dobili urnike in učbeniške komplete. Malico in kosilo dobijo vsi prijavljeni učenci. Zajtrka ne bo, ker tega dne ne bo jutranjega varstva.
Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev zjutraj od 7. ure dalje.
Prevozi bodo zjutraj potekali po voznem redu (objavljen na spletni strani šole), popoldne pa po 5. šolski uri, ko se konča pouk.
Učenci 1. razreda so dobili posebna pisna vabila in pridejo prvi dan v šolo ob 10. uri.

Za vse učence velja, da prvi dan pouka še nimajo izbirnih predmetov.

Ravnatelj: Peter Strle

 

Nekaj točk iz hišnega reda, ki je v celoti objavljen na spletni strani šole (Hišni red):

 • V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.
 • Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke.
 • Učenci se preobujejo pri svoji garderobi in le-to takoj zapustijo.
 • Po šoli se učenci in učitelji gibajo po desni
 • Zunanji obiskovalci se javijo preko domofona v tajništvu ali v računovodstvu, kjer se vodi evidenca.
 • Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo ter upoštevanje higiene kašlja.
 • Učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah.
 • V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi učenci in odrasli.
 • Kadar so v skupini učenci različnih oddelkov, je obvezna maska za vse učence.
 • Na šolskem prevozu, kjer ni mogoče zagotoviti distance, je maska tudi obvezna za vse učence.
Dostopnost