Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2019/2020 že trinajstič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2019« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS  v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi osnovnimi šolami.

Za  šolsko leto 2019/2020   je bila izbrana knjiga pisateljice Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor.  Vsak sedmošolec prejme izbrano knjigo  Obisk knjižnice vključuje spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Učenci bodo knjigo prebrali za domače branje. Izvedli bomo okroglo mizo s pisateljico Janjo Vidmar.

Dostopnost