Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: spoznavanje gorske pokrajine, varstvo gorske narave, varno gibanje v gorah, orientacija, nevarnosti v gorah, prva pomoč.

Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.

Datumi tekmovanj

Regijsko tekmovanje: 6. 11. 2021

Državno tekmovanje: 22. 1. 2022

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci od 6. do 9. razreda.

Litija, september 2021

Mentorica: Maja Klopčič