Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši učencev Osnovne šole Litija,

kako zmanjšati strošek energije, privarčevati kaj zase in tudi za naše okolje? Zagotovo s sodelovanjem vseh deležnikov in uporabnikov ter tudi z oblikovanjem skupnih načrtov za ravnanje v prihodnje, kot je Lokalni Energetski Koncept (LEK).

Občina Litija je pristopila k pripravi novega LEK-a za obdobje naslednjih 10 let. Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja občine, saj zajema številne ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko upravičene in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, hišah, stanovanjskih blokih, javnih stavbah in podjetjih. Cilji LEK-a so učinkovitejša raba energije, ustrezna preskrba z energenti, zmanjšanje stroškov ter večja odgovornost do okolja.

Poznavanje trenutnega stanja v občini, v splošnem in v zasebnem sektorju, je začetni temelj snovanja vsakega novega koncepta. Tem več odzivov, kot jih imajo na Občini Litija, tem bolj natančna bo ta slika stanja in načrtovanja potreb.

Občina Litija vabi občanke in občane k izpolnjevanju ankete (na spodnji povezavi), ki jim bo podala konkretne podatke o rabi energije v gospodinjstvih in stanovanjskih hišah ter nadalje pomagala pri pripravi LEK-a občine, v mestu in na podeželju.

Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/348031

Anketa je anonimna, če pa bi želeli še sami kaj predlagati ali občini v zvezi s tem kaj sporočiti, pišite na elektronski naslov obcina.litija@litija.si , s pripisom: za LEK Litija.

Osnovna šola Litija se je odzvala povabilu k sodelovanju, vabimo vas, da se tudi vi, saj z učenci 3. triade nekatere izmed teh vsebin v šoli tudi obravnavamo.

Peter Strle, ravnatelj OŠ Litija

Cilji izdelave in izvedbe energetskega koncepta so: zmanjšanje rabe energije na vseh področjih (gospodinjstva, podjetja, javni sektor in promet); povečanje izkoriščanja lokalnih OVE (predvsem lesne biomase, kot tudi sončne energije, bioplina itd.); zmanjšanje nevarnih emisij toplogrednih plinov (predvsem CO2); spodbujanje uporabe lesne biomase za daljinsko ogrevanje in soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE); prehod s fosilnih goriv (premog, kurilno olje itd.) na OVE; izvajanje energetskih pregledov za javne in večstanovanjske stavbe; vzpostavljanje energetskega knjigovodstva in menedžmenta za javne stavbe; vzpostavitev energetskega svetovanja, osveščanja, informiranja in izobraževanja.

Dostopnost