Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o javnem pozivu za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo

Spoštovani starši!

S strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo prejeli obvestilo o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke. Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki  izpolnjuje dva pogoja:

 • je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred,
 • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve leti, obdobje se lahko tudi podaljša. V primeru, da je po poteku izposoje knjigovodska vrednost računalnika enaka nič, sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu računalniško opremo v trajno last.

 

Vlogo je potrebno oddati čimprej, najkasneje do 22. 6. 2024 na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska c. 20, Ljubljana. Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

 

Več informacij in vlogo najdete na spletni strani sklada JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

 

Šola za starše

Spoštovani starši!

Vsak starš želi biti svojemu otroku navdih, opora in zgled. A dober starš se ne rodi. Dobri starši postajamo iz dneva v dan, ko iz različnih koncev povezujemo modrosti in se ob tem zmeraj znova zavemo, da se učenje nikoli ne konča.

Podprli smo Šolo za starše, da lahko kakovostne vsebine širimo tudi v času, ko so naša življenja omejena. V priponki vam pošiljamo program spletnih predavanj za starše v januarju in februarju in vas vabimo, da se prijavite. Prijavite se lahko tudi na tej povezavi: https://maratonpozitivnepsihologije.si/sola-za-starse/

Predavanja bodo potekala od 6. 1. do 6. 2. 2021, vsako sredo in soboto, ob 18.00.

 

Program:

 1. Dr. Aleksander Zadel: Najboljša verzija sebe pri starševstvu
 2. Dr. Anica Mikuš Kos: Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami
 3. Staš Žnidar: Najstniki v letu 2021
 4. Ksenja Kos: Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo
 5. Katarina Kesič Dimic: Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi potrebami
 6. Dr. Milan Hosta: Očetovstvo
 7. Petra Založnik: Moč pripovedovanja zgodb
 8. Dr. Tjaša M. Kos: Notranja moč za pomoč pri medvrstniškem nasilju
 9. Dr. Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v predšolskem obdobju
 10. Dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole: Trenutki, ki štejejo v vzgoji

 

Izkoristimo priložnosti za skupno učenje in raziskovanje svojih notranjih moči.

 

Srečno in vse dobro!

Šolska svetovalna služba

 

Pomoč šolske svetovalne službe

Spoštovani starši, dragi učenke in učenci!

Šolanje na daljavo se nadaljuje. V času epidemije in socialne izolacije, zaznamovane s predpisano socialno razdaljo, ljudje še bolj kot kadarkoli prej potrebujemo podporo. Situacija v kateri se nahajamo za nikogar ni lahka, sploh pa ne za vas, učenci in  starši – za vas je  celodnevna skrb in še pomoč pri šolskem delu  zelo naporna.

Vsak nov dan nam prinaša  nove informacije glede ukrepov, navodil, kako naj ravnamo, katere ukrepe naj upoštevamo. Kadar se ljudje soočamo z neznanimi situacijami, kot je trenutna, se različno odzivamo. Popolnoma normalno je, da se v nas pojavijo tudi občutki negotovosti, strahu, napetosti, tesnobe. Če doživljate stisko in je le-ta prevelika, se lahko  obrnete na nas, saj je velikokrat za boljše počutje  dovolj že pogovor. Lahko nam pišete ali nas pokličete:

 • Blanka Erjavec (pedagoginja): erjavec@os-litija.si, tel. št.: 01 899 12 51 (od ponedeljka do petka med 8.00 in 13.00).
 • Nataša Zupan Cvetežar (socialna delavka): zupan@os-litija.si; tel. št.: 031 581 044 (od ponedeljka do petka med 9.00 in 14.00).
 • Milica Bučar (psihologinja): bucar@os-litija.si, tel. št.: 01 899 31 47 (od ponedeljka do petka, med 8.00 in 13.00).

Na razpolago smo vam tudi za druga vprašanja, predloge in pripombe.

Nasvete, prispevke, članke, uporabne spletne povezave, informacije in pozitivne misli boste učenci našli v spletni učilnici UČENCI pod SVETOVALNO DELO, starši pa  v učilnici ZA STARŠE.

Ne pozabite, skupaj smo močnejši in če bomo sodelovali, bomo prebrodili tudi to preizkušnjo.

Srečno in ostanite zdravi!

Šolska svetovalna služba

 

 

Obvestilo za člane šolskega otroškega parlamenta

 

Dragi parlamentarci!

Ker je izvedba Otroškega parlamenta v Državnem zboru še vedno vprašljiva, so se v Zvezi prijateljev mladine odločili, da učencem, mladim parlamentarcem ponudijo drugačno obliko razprav.

 1. Tema Otroškega parlamenta MOJA POKLICNA PRIHODNOST in 4 podteme:
 • Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine;
 • Poti do mojega poklica;
 • Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti;
 • Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo

so na voljo na spletni platformi OPIN.ME.  Neposredna povezava za dostop: https://opin.me/sl/orgs/slovenian-association-friends-youth/

Spletna platforma bo aktivna do 30. 4. 2020. Za oddajo komentarjev/predlogov se najprej registrirate preko Google računa ali Facebook profila, uporabite nadimek (»nick-name« oz. username). Ko ste registrirani, lahko oddate komentarje kadarkoli do konca meseca, le da se potem ob vsakem dostopu le vpišete. Bodite konstruktivni, pozitivni, ne pa žaljivi. Upoštevajte spletni bonton!

 1. Časoris, spletni časopis za otroke: če želite napisati prispevek/razmišljanje na temo, podtemo napišite besedilo v dolžini 2000 znakov s presledki. Avtor naj pripiše svoje podatke (ime, priimek, šola, razred) in pošlje fotografijo. Prispevek pošljite na Časoris urednik@casoris.si in v vednost zega@zpms.si ter mentoricama mili.bucar@gmail.com in natasa.zupan2@guest.arnes.si

 

 1. Radijska oddaja Hudo bo v soboto, 18. 4. 2020, od 9. 00 do 11. 00 ure namenjena temi Otroškega parlamenta. Nekaj izjav bodo posneli vnaprej, sicer pa boste otroci lahko tudi klicali v oddajo. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju!

 

Vse dobro in lepo se imejte!

Mentorici: Mili in Nataša

 

Obvestilo za starše!

Družine, ki so se zaradi izgube dohodka ali že doslej nizkega dohodka znašle  v stiski, lahko na Centru za socialno delo zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč. V to pomoč bo vključen tudi dodatek za izgubljeni brezplačni obrok v šolah. Dodeli se lahko v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Vloga za uveljavljanje pravic je dosegljiva na spletni strani MDDSZ: www.mddsz.gov.si. Za več informacij pokličite CSD Osrednja Slovenija – vzhod, enota Litija, na telefonsko številko 01 890 03 80 ali ji kontaktirajte po e-pošti: gpcsd.litij@gov.si.

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi!

Nataša Zupan Cvetežar, svetovalna delavka

Dostopnost