TEKMOVANJA v šolskem letu 2022/2023

TEKMOVANJE RAZREDI MENTORJI
Tekmovanje iz matematike Kenguru in Vegovo priznanje 1. – 9. r,
matična šola in PŠ Sava in Polšnik
Učiteljice razrednega pouka (1. – 5. r.) ter Angela Marolt in Alen Divjak
Tekmovanje iz logike 3. – 9. r.
matična šola in PŠ Polšnik
Angela Marolt, Polona Gole, Nina Petek
Tekmovanje iz zgodovine 8. in 9. r. Andreja Žbogar Perakis
Interesno tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje

4. – 7. r. matična šola

1. – 5. r. PŠ Polšnik

Učiteljice razrednega pouka ter  Vanja Arhnaver
Selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 8. – 9. r. Anita Eltrin
Tekmovanje iz angleškega jezika 8. in 9. r. Tanja Teraž Železnik (9. r.), Anita Trobiš (8. r.)
Tekmovanje iz fizike – Stefanovo priznanje 8. in 9. r. Robert Buček
Tekmovanje iz kemije – Preglovo priznanje 8. in 9. r. Renata Kralj
Tekmovanje iz geografije 6. – 9. r. Blaž Jerman
Tekmovanje iz biologije 8. in 9. r. Maja Klopčič
Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička 4. – 5. r. matične šole Petra Pavlica, Ksenja Knez, Polona Gole, Simona Hribar
Mladina in gore 8. in 9. r Blaž Jerman v sodelovanju z zunanjo sodelavko iz Planinskega društva Litija Ljudmilo Intihar
Male sive celice 7. – 9. r Amela Osmić
Tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni 6. – 9. r. Mojca Rakovec
Cicivesela šola 1. – 3. r.  PŠ Polšnik, PŠ Sava Katarina Juvan, Mojca Hauptman Jovanovič, Karolina Aškerc
Tekmujem z Lili in Binetom 3. r. matične šole Andreja Fele in Nina Petek
Vesela šola 7. – 9. r. Milica Bučar
Računanje je igra 1. r. matične šole Mojca Žugič Perić
Prva pomoč 6. – 7. r. Mojca Rakovec

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA

TEKMOVANJE RAZREDI MENTORJI
Košarka – mlajši fantje 6. in 7. r. Urban Hauptman
Košarka – starejši fantje 8. in 9. r. Urban Hauptman
Košarka – dekleta 6. in 9. r. Karmen Špan
Rokomet – dekleta 6. – 9. r. Karmen Špan
Odbojka – dekleta 6. – 9. r. Karmen Špan
Atletika 6. – 9. r. Karmen Špan, Urban Hauptman
Judo 6. – 9. r. Urban Hauptman
Kegljanje 6. – 9. r. Karmen Špan
Mali nogomet – starejši fantje 8. in 9. r. Urban Hauptman, Rok Mitić
Litijski tek 1.- 9. r. matična šola in PŠ Sava Karmen Špan, Urban Hauptman
Plesna tekmovanja (Plesna revija – JSKD) 1. – 9. r Tjaša Dražumerič

 

PROJEKTI v šolskem letu 2022/2023


Projekti
v šolskem letu 2022/23  matična šola

Naslov projekta razredni/ šolski/državni/mednarodni razredi, ki sodelujejo vodja
Vrline razredni 1. – 3. r. Alenka Koprivnikar
Zlati sonček razredni 1. – 3. r.
in PŠ Sava
Maja Sirak
Pasavček državni 1. – 5. r. Karolina Aškerc
Medvrstniška pomoč šolski 6. – 9. r. Alenka Smrkolj
Zdrava šola državni cela šola Špela Komatar
Zen in joga za otroke razredni/šolski 2. r. Filipina G. Šparemblek
Aktivno in ustvarjalno poučevanje šolski 1. – 3. r.
matična šola, PŠ Sava in Polšnik
Mojca Žugič Perić
Kaj pa berem? šolski 4. in 5. r. Simona Hribar
Pouk na prostem šolski cela šola Tjaša Dražumerič
Shema šolskega sadja in zelenjave evropski 1. – 9. r. Mojca Rakovec
Tradicionalni slovenski zajtrk državni 1. – 9. r. Mojca Rakovec
Open Eye mednarodni, Erasmus učitelji šole Blanka Erjavec
Skupine za samopomoč in druge skupine šolski učitelji, učenci in starši cele šole Nataša Z. Cvetežar
Potovanje v znanje mednarodni, Erasmus 1. – 9. r. Mojca Žugič Perić
Nitke Šolski (v sodelovanju s Predilnico Litija) 8. in 9. r. Petra Prosen
Krokus mednarodni 6. – 9. r. Andreja Žbogar Perakis
Krpan razredni 4. in 5. r.
matična šola, PŠ Sava
Polona Gole
Policist Leon svetuje državni 5. r. Polona Gole
Branje – potovanje šolski 2. in 3. r. Marjeta Laba
OTA mednarodni, Erasmus 7. do 9. r. Miklavž Šef
ELaDiNa mednarodni, Erasmus 1. r.

Maja Sirak,

Tjaša Dražumerič

Teden pisanja z roko državni 1. do 9. r. Anita Eltrin
Pasji prijatelj v razredu šolski 1., 4. in 5. r. Simona Hribar

 

Projekti v šolskem letu 2022/23  matična šola – KNJIŽNICA

Naslov projekta razredni/ šolski/državni/mednarodni razredi, ki sodelujejo vodja
Rastem s knjigo državni 7. r. Vanja Arhnavrer
Bralnice pod slamnikom državni člani interesne dejavnosti Kulturne urice Anita Eltrin
E-twinning projekti (3) mednarodni Člani knjižničarskega krožka Nevenka Mandelj
OPB Bralna značka razredni 2. r F. G. Šparemblek
Naša mala knjižnica mednarodni 3. b Nina Petek