Skoči na glavno vsebino

 

Naslov projekta razredni/ šolski/državni/mednarodni razredi, ki sodelujejo vodja
Vrline razredni 1.–3. r. Andreja Fele
Zlati sonček razredni

1.–3. r.

matična šola PŠ Polšnik in PŠ Sava

Maja Sirak

Katarina Juvan

Mojca H. Jovanovič

Medvrstniška pomoč šolski 6.–9. r. Ilma Suljkanović
Zdrava šola državni cela šola Špela Komatar
Kaj pa berem? šolski 4. in 5. r. Petra Pavlica
Pouk na prostem šolski cela šola Tjaša Dražumerič
Shema šolskega sadja in zelenjave evropski 1.–9. r. Tanja Peulić
Tradicionalni slovenski zajtrk državni 1.–9. r. Tanja Peulić
Korak k sončku državni 1. r Monika Zupanec
Beremo skupaj državni cela šola Anita Eltrin
Medgeneracijsko branje državni izbirni predmet Gledališki klub Anita Eltrin
Skupine za samopomoč in druge skupine šolski učitelji, učenci in starši cele šole Nataša Z. Cvetežar
Potovanje v znanje mednarodni, Erasmus 1.–9. r. Mojca Žugič Perić
Nitke Šolski (v sodelovanju s Predilnico Litija) 8. in 9. r. Petra Prosen
Krokus mednarodni 6.–9. r. Andreja Žbogar Perakis
Krpan razredni

4. in 5. r.

matična šola, PŠ Sava in Polšnik

Polona Gole
Policist Leon svetuje državni 5. r. Polona Gole
Branje – potovanje šolski 2. in 3. r. Nina Petek
Teden pisanja z roko državni 1.–9. r. Anita Eltrin
Vodni agent mednarodni 4. b, 3. b

Nina Petek

Petra Pavlica

Rastem s knjigo državni 7. r. Jana Štojs
Bralnice pod slamnikom državni člani interesne dejavnosti Kulturne urice, 8. r. Anita Eltrin
eTwinning projekti (2) mednarodni člani knjižničarskega krožka Nevenka Mandelj
Naša mala knjižnica mednarodni 2. a, b, 3. b

Koordinatorica: Nina Petek

Mentorici: Anita Praznik, Maruša Novljan

 

Dostopnost