Oddelki v karanteni

Oddelek Začetek karantene: Konec karantene: Ponovno v šoli od: Zap. št. kar. oddelka:
2.a 13. 1. 2022 19. 1. 2022 20. 1. 2022 1.
1/2 PPP 24.1.2022 30.1. 2022 31.1. 2022 1.
8/9 PPP 24.1.2022 30.1. 2022 31.1. 2022 1.

 

Obvestilo iz okrožnice MIZŠ o spremembi odloka

Iz okrožnice mizš:sprememba odloka

 

  • o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 in

  • o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji, direktorice in direktorji,

obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.

Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22) se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za tiste, ki so zaposleni ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na  SARS-CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

 

Izjema velja tudi za učence in dijake, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev oziroma dijakov. Ti učenci in dijaki se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

Prav tako velja izjema za predšolske otroke, ki so imeli visokorizični stik v vrtcu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih otrok.

 

Z navedenimi spremembami je usklajen tudi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21 in 4/22 – v nadaljevanju: odlok). Dopolnjeni 8. člen odloka določa, da se opravljeno presejalno samotestiranje v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene, šteje tudi za izpolnjevanje pogoja PCT za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Učencem in dijakom prav tako ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:

– izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali

– predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.
S spremembo odloka učencem in dijakom pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej.

Dopolnjen je tudi 3. člen odloka, tako da jasneje določa izjemo od določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.

Oba odloka začneta veljati 19. 1. 2022.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo pripravil posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV- 2 v zavodu. Navodila bodo podrobneje urejala izvajanje zgoraj navedenih izjem v praksi in jih bomo posredovali takoj po prejetju.
Posebej vas opozarjamo, da si pravočasno nabavite tudi zaščitne maske tipa FFP2 in zadostno število testov HAG za samotestiranje zaposlenih.

S prijaznimi pozdravi,

 

Dr. Andreja Špernjak,
v. d. generalne direktorice,
Direktorat za predšolsko vzgojo
in osnovno šolstvo

 

obvestilo_okroznica-MIZS-MIZS.docx

Sporočilo MIZŠ glede dokumentov, ki jih ob odrejeni karanteni pošilja NIJZ

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in direktorji!

Predhodno smo vas že obvestili o nujnem sporočilu Nacionalnega Inštituta za javno zdravje (NIJZ) o nadaljnjem ukrepanju v primerih posredovanja seznamov visokorizičnih stikov v oddelkih.

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Ob tem nas NIJZ seznanja, da se prejeti seznami visokorizičnih kontaktov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema.

Še nadalje ravnajte skladno z navodili NIJZ. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi
v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Navedeno informacijo nemudoma tudi objavite na spletnih straneh vašega zavoda.

  1. Andreja Špernjak
    v.d. generalne direktorice Direktorata za
    predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Sporocilo-MIZS-glede-dokumentov-NIJZ.docx

Obvestilo za starše – Samotestiranje za učence – posodobljeno 15.11.2021

Spoštovani starši učencev Osnovne šole Litija,

 

iz sredstev obveščanja ste lahko že zasledili določilo Vlade RS, da tudi v osnovnih šolah s 17. novembrom 2021 začnemo z obveznim samotestiranjem na virus SARS-CoV-2.

Učencem teste za samotestiranje (15 testov/mesec) priskrbite starši; brezplačno jih prevzamete v lekarnah ob predložitvi zdravstvene izkaznice otroka. Prosim vas, da vašim otrokom, našim učencem, priskrbite teste za samotestiranje, si skupaj z njimi ogledate postopek samotestiranja in jih pričnete navajati na postopek samotestiranja.

Tako kot pri vseh aktivnostih, ki se nanašajo na naše učence, vas tudi v tem delu vljudno vabim k sodelovanju in da se postavimo na skupni breg ter iščemo rešitev, ki bo omogočala, da kljub zelo veliki prisotnosti virusa SARS-CoV-2 v naši državi, ostajamo pri modelu B in izvajamo pouk v šoli na enak način, kot od začetka tega šolskega leta.

Izjemno sem vam hvaležen, ker razumete situacijo in v šolo pošiljate le zdrave otroke. Zelo vas spoštujem, ker ste se do sedaj v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja in ob pojavu simptomov, takoj obrnili na nas in z razumevanjem sprejemali odločitve o prehodu na pouk na daljavo in v karanteno – na ta način smo se skupaj trudili, da se okužbe niso razširile naprej po šoli.

Samotestiranje je presejalni program, ki nam bo pomagal najti asimptomatske okužbe in nezavedno širjenje virusa. Postopek tega samotestiranja je veliko manj zoprn od HAG in PCR testov v zdravstvenih ustanovah, prepričan sem, da se ga bodo učenci navadili izvajati.

Ravnatelji se v tem tednu veliko sestajamo – samotestiranje podpiramo, želimo pa ga izvajati z roko v roki s starši in hkrati v medsebojnem zaupanju. V upanju na kakšno spremembo Odloka Vlade RS, na katere ravnatelji v tem tednu opozarjamo, želimo počakati še kakšen dan, potem pa bomo pripravil protokol, po katerem bo potekalo samotestiranje učencev naše šole – močno si prizadevamo, da bi le-to potekalo v varnem družinskem okolju.

Še enkrat vas prosim za razumevanje; trenutno stanje, v katerem smo se znašli, kliče po solidarnosti in previdnosti. Nikakor si ne želim, da sem ponovno sam v veliki, prazni in hladni šoli, moji učitelji in učenci pa prikovani pred zaslone. Žrtev, da 3-krat tedensko opravimo 15 minutno samotestiranje, je majhna, če nam to omogoča vsakodnevno srečevanje »v živo« v šoli.

Zahvaljujem se vam, da vsaj poskušate razumeti našo situacijo in vas vse lepo pozdravljam. Kot že rečeno, vam v prihodnjih dneh posredujem še vsaj eno sporočilo na temo samotestiranja – povsem možno je, da bo sporočilo posredovano šele zadnji dan, v torek 16. 11. 2021.

Izjava Zveze ravnateljev 12_11_2021

Zadnja verzija Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID

Izjava za starše pred samotestiranjem

Okrožnica – odlok 12-11-2021

Protokol samotestiranja učenci

Evidenčni list – samotestiranje

Soglasje staršev za samotestiranje učencev

Ravnatelj OŠ Litija

Peter Strle

Skupna izjava ravnateljev staršem pred samotestiranjem

Spoštovani starši,

ravnatelji se zavedamo resnosti zdravstvenega položaja v državi, a hkrati razumemo tudi stisko otrok in staršev. Želimo si, da naši odnosi tudi v teh zelo zahtevnih časih za vse nas temeljijo na zaupanju. V šolah si bomo še naprej prizadevali za varno in spodbudno učno okolje z željo, da šole ostanejo odprte in da se otroci šolajo tam, kjer lahko znanje in veščine razvijajo ter krepijo na najboljši možen način – v učilnicah pod skrbnim mentorstvom učiteljev in v sodelovanju z drugimi zaposlenimi v šolah.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo  Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021).

Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali SAMI ob prisotnosti osebe, ki jo določi ravnatelj). Torej, v ponedeljek, 15. 11. in v torek, 16. 11. ostaja vse kot je bilo v tem tednu, otroci se bodo v šoli prvič samotestirali v sredo, 17.11.2021.

Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo.

Učenci, ki samotestiranje s testi HAG za potrebe izvajanja VIZ programa ne bodo opravili v šoli, se bodo v skladu s sklepom ministrice izobraževali na daljavo.

Otroci se bodo v šoli samotestirali sami. Učitelji bodo prisotni in bodo ponovili navodila proizvajalca za uporabo testnega kompleta. Ker se bodo številni otroci s takšnim testom srečali prvič, je to zanje lahko stresno.

Zato vas prosimo, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU ter informacije na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/samotestiranje. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti izvede sam in se z vašo pomočjo seznani s postopkom samotestiranja. Tako mu bo v šoli lažje, postopek mu ne bo tako tuj in bo hitreje prešel v navado.

Prosimo vas za razumevanje in potrpljenje. Nestrpnost, razdvojenost, včasih že tudi odkrita sovražnost, ki jo občasno videvamo na slovenskih ulicah, naj ostanejo zunaj šolskih prostorov.  Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in spodbudnem okolju.

Želimo si, da nam s skupnimi močmi uspe. V upanju, da bomo s strpnostjo in sprejemanjem nastale situacije prispevali k temu, da ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljamo.

Igor Hostnik, ravnatelj OŠ Gabrovka-Dole

Peter Strle, ravnatelj OŠ Litija

Tomaž Rozina, ravnatelj OŠ Šmartno pri Litiji

Damjan Štrus, OŠ Gradec

Izjava Zveze ravnateljev 12_11_2021

Izjava za starše pred samotestiranjem

Zadnja verzija Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID