Skoči na glavno vsebino

14. INFORMATIVA – sejem izobraževanja in poklicev

Si pred dilemo, kam se vpisati po osnovni šoli? Kam naprej po srednji? Kateri poklic obeta?

 Po ideje in odgovore na Sejem izobraževanja in poklicev

Vseslovenski Sejem izobraževanja in poklicev 14. Informativa bo 20. in 21. januarja, natančno 1 mesec dni pred uradnimi informativnimi dnevi, postregel s številni idejami in odgovori na vprašanja glede vpisov v srednje šole, višje strokovne šole, na fakultete, kje najti priložnosti za delo, kako financirati izobraževanje ipd.

 IN KAJ BOSTE UČENCI IZVEDELI?

 Med več kot 250 programi in institucijami, ki se predstavljajo na sejmu, boste ogromno informacij zase našli ne samo učenci, temveč tudi vaši starejši in mlajši bratje in sestre ter starši.

Našli boste vse informacije o srednjih šolah, njihovih programih, vpisnih pogojih, višjih strokovnih šolah, poklicih, zaposlitvi in še in še – vse z namenom, da boste zbrane informacije lahko med seboj primerjali, se pozanimali o izbranih programih na uradnih informativnih dnevih in se nato lažje odločili kam oddati svojo prijavo.

Pozanimali se boste lahko tudi o štipendijah, možnostih bivanja med študijem, financiranju študija, zaposlovanju, delu v tujini ter o drugih, z izobraževanjem in zaposlovanjem bistveno povezanih, vprašanjih.

  1. Informativa predstavlja:

Vstop na prireditev je prost!

Več o sodelujočih ter o programu predavanj, delavnic in okroglih miz si oglejte na: www.informativa.si.

Spremljate lahko tudi:

Facebook: https://www.facebook.com/informativa

Instagram: https://www.instagram.com/informativa_

TikTok: https://www.tiktok.com/@informativa.si

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari,

ampak da uživajo v njih;

ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;

ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;

ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;

ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.

John Ruskin

 

Šolska svetovalna služba svetuje otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojiteljicami, učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja zavoda. V svetovalni službi so zaposlene pedagoginja Blanka Erjavec, psihologinji Milica Bučar in Barbara Fakin ter socialna delavka Nataša Zupan Cvetežar (Podružnica s prilagojenim programom).

Med temeljne dejavnosti svetovalne službe sodi nudenje pomoči in svetovanje učencem, staršem in učiteljem, razvojno in preventivno delo ter načrtovanje in evalvacija. Svetovalna služba se ukvarja z učenci, ki imajo učne in druge težave, pa tudi s posebej nadarjenimi učenci oziroma učenci, ki kažejo znake nadarjenosti. Poleg odkrivanja nadarjenih svetovalna služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (individualne in skupinske oblike dela z nadarjenimi), ki omogočajo, da se pri učencih odkrivajo, spodbujajo in razvijajo njihova močna področja. Za učence s specifičnimi učnimi težavami na razredni in predmetni stopnji imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč.

Cilj  je  vključevati in podpirati vse sodelujoče v vzgojno izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi udeleženi boljše pogoje, bolj spodbudno okolje, več moči, več poti, več perspektive.

Šola ni le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladovati življenje, o sebi in življenju se začneš učiti v njej. Nihče ne more učenca – človeka obvarovati pred slabimi izkušnjami, bolečino in razočaranjem. Vendar je pomembno, da šola učencu omogoči dovolj dobrih izkušenj, da bo iz nje izstopil opolnomočen, ustvarjalen, z vedenjem o tem, kaj zmore in česa ne. In z zaupanjem v ljudi. (Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor, G. Čačinovič Vogrinčič)

 

SVETOVALNE DELAVKE:

Blanka Erjavec, univ. dipl. ped.

Mail: blanka.erjavec@os-litija.si

Tel: 01 899 12 51

 

Milica Bučar, univ.dipl.psih.

Mail: milica.bucar@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Barbara Fakin, dipl. psih. (UN)

Mail: barbara.fakin@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Nataša Zupan Cvetežar, univ. dipl. soc. del. (svetovalno delo v Podružnici s prilagojenim programom)

Mail: natasa.zupan@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Starši učencev se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovor v prostorih šolske svetovalne službe v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 in v popoldanskem času med govorilnimi urami vsak zadnji četrtek v mesecu od 17.30 do 18.30.

Dostopnost