DODATNI POUK, 6. do 9. razred, šolsko leto 2019/20

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 7.55

SLJ, 8. in 9. razred, od septembra do novembra,

Irena Vrhovec in Mojca Fridl

 

 

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do decembra,

Ljudmila Intihar

 

MAT, 7. do 9. razred od januarja do aprila,

Angela Marolt

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do sredine oktobra,

Ljudmila Intihar

 

FIZ,  8. do 9. razred,

od decembra do aprila,

Robert Buček

 

TJA,  9. razred, od septembra do aprila,

Vesna Kosmač

 

TJA,  8. razred, od septembra do novembra,

Tanja T. Železnik

 

 

 

 

 

 

 

       
6. URA

 

 

SLJ, 8. in 9. razred, od septembra do novembra,

Irena Vrhovec in Mojca Fridl

(v tednu, ko ni RU)

     
7. URA    

ZGO, 8. do 9. razred, oktobra do marca,

Andreja Ž. Perakis

 

   

 

Nekaj ur dodatnega pouka bo opravljenih tudi zven navedenega urnika in sicer se bodo te v večjem obsegu izvajale neposredno pred tekmovanji iz posameznih predmetov. Učenci dodatnega pouka, bodo o tem predhodno obveščeni.

 

 

Urnik dodatnega pouka

URNIK PRIPRAV NA TEKMOVANJA, 6. do 9. razred, šolsko leto 2019/20 (DODATNI POUK, DELO Z NADARJENIMI UČENCI, INTERESNE DEJAVNOSTI)

  PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
7.30 – 7.55

SLJ, 8. in 9. razred, od septembra do novembra,

Irena Vrhovec, Mojca  Fridl

 

SLJ, 6. in 7. razred, od septembra do novembra,

Jana Štojs

 

 

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do decembra,

Ljudmila Intihar

 

MAT, 7. do 9. razred od januarja do aprila

Angela Marolt

BIO, 6. do 9. razred,

od septembra do sredine oktobra,

Ljudmila Intihar

 

FIZ,  8. do 9. razred,

od decembra do aprila,

Robert Buček

 

TJA,  9. razred, od septembra do aprila,

Vesna Kosmač

 

TJA, 8. razred, od oktobra do novembra,  Tanja T. Železni6

 

 

 

GEO,  8. do 9. razred,

od novembra do aprila,

Alojzija Boncelj

 

GEO,  6. do 7. razred,

od novembra do aprila,

Vesna Kosmač

 

 

 

6. ŠOLSKA URA

 

 

SLJ, 8. in 9. razred, od septembra do novembra,

Irena Vrhovec in Mojca Fridl

(v tednu, ko ni RU)

MAT, 7. do 9. razred, od januarja do aprila,

Angela Marolt, Alen Divjak

 

KEM, 8. in 9. razred – izmenično vsak drugi teden, v okviru dela z nadarjenimi, od oktobra do aprila,

Renata Kralj

7 ŠOLSKA URA

KEM, 8. in 9. razred – izmenično vsak drugi teden, v okviru dela z nadarjenimi, od oktobra do aprila,

Renata Kralj

 ZGO, 8. do 9. razred, oktobra do marca,

Andreja Ž. Perakis

 

 

MAT, 7. do 9. razred, od januarja do aprila,

Angela Marolt

 

Nekaj ur PRIPRAV NA TEKMOVANJA ( dodatnega pouka, interesnih dejavnosti, ur za nadarjene učence) bo opravljenih tudi zven navedenega urnika in sicer se bodo te v večjem obsegu izvajale neposredno pred tekmovanji iz posameznih predmetov. Učenci  bodo o tem predhodno obveščeni.