Skoči na glavno vsebino

PROJEKTI šolsko leto 2023-2024

RAZREDNA KNJIŽNICA

V dogovoru s Knjižnico Litija uredimo razredno knjižnico s knjigami iz mestne knjižnice, ki so primerne za učence od 1. do 5. razreda. Otroci si knjige lahko izposodijo oz. knjige vrnejo in zamenjajo. Pri tem učiteljice vodijo evidenco o izposojenih knjigah.

BEREMO MLAJŠIM

V projektu sodelujejo učenci 4. in 5. razreda s svojo razredničarko, otroci obeh skupin Vrtca Kekec s svojimi vzgojiteljicami. Učenci  otrokom berejo različne pravljice, zgodbe ali pa pripravijo dramatizacijo. Skupaj se o prebranem pogovarjajo, ilustrirajo in na več načinov poustvarjajo.

INTERESNE DEJAVNOSTI šolsko leto 2023-2024

  Interesna dejavnost Vodja Kdaj? Komu je namenjena? OPOMBA
1. USTVARJALNICE Mojca Hauptman Jovanovič

Četrtek,

12.40 – 13. 25

1., 2., 3. razred * izvajala se bo v dveh skupinah.
2. IGRE BREZ MEJA Lojzka Žičkar

Ponedeljek,

14.00 – 14.45 (oz. po dogovoru)

1. – 5. razred * maksimalno število učencev je 15.
3. NOGOMET Ivan Grošelj

Torek,

15.40 – 16.25

3., 4., 5. razred * izvajala se bo v dveh skupinah.
 

Sreda,

15.40 – 16.25

1., 2. razred  
4. RITMIČNA GIMNASTIKA Karolina Aškerc

Torek,

12.40 – 13.25

Dekleta 1., 2., 3., 4. razred *primerno samo za dekleta.
5. VESELE URICE Melita Rozina Golob

Sreda,

12.40 – 13.25

1., 2., 3. razred  
6.     KOLESARSKI IZPITI          Robert Buček Po dogovoru 5. razred

(več …)

Interesna dejavnost: NOGOMET

Namen interesne dejavnosti – NOGOMET, je navajanje vadečih na vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih.

CILJI:

 • krepitev motoričnih sposobnosti
 • razvijanje delovnih navad
 • razvijanje poštenih odnosov v igri
 • navajanje na medsebojne odnose in delo v skupini
 • znati športno prenesti poraz
 • prevzemanje odgovornosti
 • uživanje v igri


Časovna opredelitev:

Interesna dejavnost bo namenjena učencem:

 • 1. in 2. razreda, ob torkih od 16.00 do 16.45
 • 3., 4. in 5. razreda, ob sredah od 16.00 do 16.45.

 

Mentor: Ivan Grošelj

Interesna dejavnost: Vesele urice

Vsebine interesne dejavnosti VESELE URICE so: socialne igre, otroške ljudske igre, gibanje ob glasbi. Cilji interesne dejavnosti VESELE URICE so: razvijanje socialnih veščin, spodbuditi otroke, da razmišljajo o sebi, spoznanje ljudskega izročila in razvoj gibalnih in plesnih sposobnosti.
Interesna dejavnost bo potekala ob petkih od 12. 40 do 13. 25. Namenjena je učencem 1., 2. in 3. razreda. Število učencev 15.
Mentorica: Melita Rozina Golob

Interesna dejavnost: Nogomet

Namen dejavnosti je navajanje vadečih na vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih.

CILJI:

 • krepitev motoričnih sposobnosti
 • razvijanje delovnih navad
 • razvijanje poštenih odnosov v igri
 • navajanje na medsebojne odnose in delo v skupini
 • znati športno prenesti poraz
 • prevzemanje odgovornosti
 • uživanje v igri

Časovna opredelitev:

Interesna dejavnost bo namenjena učencem:

 • 1. in 2. razreda, ob torkih od 16:00 do 16:45
 • 3., 4. in 5. razreda, ob sredah od 16:00 do 16:45.

Mentor: Ivan Grošelj

Projekt: Beremo mlajšim

Trajanje projekta:

konec septembra 2022, do  junija 2023

Cilji:

 • učenci bodo urili glasno branje,
 • na mlajše bodo prenašali zanimanje za branje in poslušanje pravljic,
 • pripravljali se bodo na javno nastopanje,
 • predstavljali bodo vsebine prebranih knjig,
 • z mlajšimi otroki se bodo pogovarjali o pravljičnih junakih in skupaj ilustrirali,
 • sodelovali bodo v različnih delavnicah, ki jih bomo pripravili po branju knjig

Sodelujoči:

 • Učenci 4. in 5. razreda z vodjo projekta
 • Otroci iz vrtca Kekec s svojimi vzgojiteljicami

Vodja projekta: Lojzka Žičkar

 

Dostopnost