TEKMOVANJA 2019/20 (matična šola, podružnice Sava in Darinke Ribič Polšnik)

TEKMOVANJE

RAZREDI

MENTORJI

Tekmovanje
iz matematike Kenguru in Vegovo priznanje

2. – 9. r,
matična šola in PŠ Sava in Polšnik

Učiteljice
razrednega pouka (2. – 5. r) ter Angela Marolt in Alen Divjak

Tekmovanje
iz logike

1. – 9. r.
matična šola in PŠ Polšnik

Mojca
Žugič Perić, Angela Marolt, Ksenja Knez, Polona Gole

Tekmovanje
iz zgodovine

8. in 9. r.

Andreja
Žbogar Perakis

Tekmovanje
iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje

3. – 9. r,
matična šola in PŠ Sava ter Polšnik

Učiteljice
razrednega pouka (3. – 5. r) ter Jana Štojs, Moca Fridl in Irena Vrhovec

Tekmovanje
iz angleškega jezika

8. in 9. r.

Tanja
Teraž Železnik (8. r.), Vesna Kosmač (9. r.)

Tekmovanje
iz fizike – Stefanovo priznanje

8. in 9. r.

Robert
Buček

Tekmovanje
iz kemije – Preglovo priznanje

8. in 9. r.

Renata
Kralj

Tekmovanje
iz geografije

6. – 9. r.

Alojzija
Boncelj, Vesna Kosmač

Tekmovanje
iz biologije

8. in 9. r.

Ljudmila Intihar

Hitro
računanje

3. – 9. r
matična šola in PŠ Polšnik

Alen
Divjak, Katarina Juvan

Tekmovanje
iz naravoslovja Kresnička

4. – 5. r.
matične šole

Petra
Pavlica, Ksenja Knez, Polona Gole

Mladina in
gore

8. in 9. r

Ljudmila
Intihar

Male sive celice

7. – 9. r

Vesna
Kosmač

Tekmovanje
v poznavanju sladkorne bolezni

6. – 9. r.

Mojca
Rakovec

Cicivesela
šola

1. – 3.
r.  PŠ Polšnik, PŠ Sava

Katarina
Juvan, Mojca Hauptman Jovanovič, Lojzka Žičkar

Tekmujem z
Lili in Binetom

 3. razred
matične šole

Andreja
Fele, Simona Hribar


Športna
tekmovanja:

Košarka –
mlajši fantje

6. in 7. r

Urban
Hauptman

Košarka –
starejši fantje

8. in 9. r

Urban
Hauptman

Košarka –
dekleta

8. in 9. r

Karmen
Špan

Nogomet–
dekleta

5. do 9.
r.

Ivan
Grošelj

Rokomet –
dekleta

6. – 9. r

Karmen
Špan

Odbojka –
dekleta

6. – 9. r

Karmen
Špan

Atletika

6. – 9. r

Karmen
Špan, Urban Hauptman

Košarka
3X3 fantje in dekleta0

8. in 9.
r.

Urban
Hauptman, Karmen Špan

Mali
nogomet – starejši fantje

8. in 9. r

Urban
Hauptman

Litijski
tek

1.-9.r

Karmen
Špan, Urban Hauptman

Plesna
tekmovanja (Plesna revija – JSKD)

1. – 9. r

Tjaša
Dražumerič

Pripravila: Alojzija Boncelj

Tekmovanje v znanju geografije

Vsebina tekmovanja
Cilj tekmovanja je spodbujanje ustvarjalnosti in razvijanje spretnosti, sposobnosti in veščin ter vseživljenjsko znanje.
Tekmovanje iz znanja geografije je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela.
Pri pisnem delu tekmovalci pokažejo znanje, ki ga pridobijo pri pouku in poglobljeno znanje na določeno temo, ki je vsako šolsko leto drugačna. Tema tekmovanja v šolskem letu 2019/20 so »Podnebne spremembe«.
Pri terenskem delu se pomerijo v terenskem raziskovanju različnih geografskih sestavin pokrajine, v kateri je tekmovanje.
Datumi tekmovanj
Šolsko tekmovanje: sreda, 11. december 2019 ob 14. uri
Območno tekmovanje: četrtek, 13. februar 2020 ob 13. uri
Državno tekmovanje: petek, 17. april 2020 ob 10. uri
Sodelovanje na tekmovanju
Tekmujejo lahko učenci 6., 7., 8. in 9. razreda. Prijavijo se pri učiteljicah geografije na šoli v mesecu septembru in oktobru. Priprave na tekmovanje bodo potekale pri interesni dejavnosti Geografsko tekmovanje vsak petek, ob 7.30, in individualno po dogovoru. Interesna dejavnost se prične v petek, 11. 11. 2019.
Na OŠ Litija v znanju geografije uspešno tekmujemo že devetnajsto leto. Tekmovanje je zanimivo, ker ni samo »papirnato«, ampak vključuje tudi terensko raziskovanje različnih slovenskih pokrajin.
Več o tekmovanju lahko izveste pri mentoricah.
Litija, september 2019
Mentorica: Alojzija Boncelj

Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole.

Na OŠ Litija bomo tekmovanje izvedli za učence 4. in  5. razredov.

Šolsko tekmovanje bo v sredo 5. februarja 2020 ob 13.uri.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih bodo učenci izvajali pri dodatnem pouku, lahko pa jih izvedejo tudi doma.

Vsaka tekmovalna skupina bo izvedla tri naravoslovne poskuse. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Teme v šolskem letu 2019/20 so Mavrica, Kalitev semen in Sluz.

Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

 

Cilji in namen tekmovanja

  • spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,
  • popularizacija naravoslovja,
  • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja.

 

Mentorice Kresničke: Ksenja Knez, Polona Gole, Petra Pavlica

 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje

V šol. l. 2019/20 bodo tekmovali učenci od 4. do 9. razreda. Letošnje tekmovanje bo potekalo pod geslom JAZ, TI, MI VSI. Učenci morajo prebrati naslednja dela:

  • 4. in 5. razred, Jana Bauer,  Groznovilca v Hudi hosti
  • 6. in 7. razred, Slavko Pregl, Odprava zelenega zmaja
  • 8. in 9. razred, Igor Karlovšek, Preživetje (šolsko in območno tekmovanje) in več avtorjev: Geniji z nasmehom (državno tekmovanje)

Datumi tekmovanj:

šolsko: torek, 12. 11. 2019

območno: četrtek, 9. 1. 2020

državno: sobota, 7. 3. 2020

Priprave na tekmovanje na predmetni stopnji bodo potekale vsak ponedeljek  od 7. 30 do 8.00 in ob torkih 6. uro, kadar ni razredne ure, in sicer v učilnicah Z, V, U.  Mentorice tekmovanja so razredničarke 4. in 5. razreda ter učiteljice slovenščine  Jana Štojs, Irena Vrhovec, Mojca Fridl.