Skoči na glavno vsebino
Spletni seminar za starše o vplivu interneta na pomanjkanje spanca pri mladostnikih

Spletni seminar za starše o vplivu interneta na pomanjkanje spanca pri mladostnikih

Na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si bodo v torek, 3. oktobra 2023, ob 18. uri pripravili spletni seminar za starše z naslovom ‘Ali vaš najstnik premalo spi zaradi interneta?’.

Raziskave kažejo, da štiri petine slovenskih najstnikov spi premalo. V Safe.si raziskavi o vplivu interneta na duševno zdravje mladostnikov pa je več kot polovica najstnikov v osnovni in srednji šoli poročala, da jim zaradi uporabe telefona, aplikacij in družbenih omrežij primanjkuje spanca.

Najstnikom se ritem spanja že zaradi biološko-razvojnih procesov spremeni in zamakne za 2 uri v primerjavi z vzorci spanja, ki so jih imeli kot otroci. Zvečer težje zaspijo, zjutraj pa morajo vstajati zgodaj zaradi obiskovanja pouka v šolah. Poleg tega pa pogosto zvečer ali celo pozno v noč uporabljajo mobilne naprave in si s tem še podaljšujejo budnost in otežijo uspavanje.

Spanje je ključno za zdrav razvoj otrok in mladostnikov. Premalo spanca pušča posledice na zdravju, učnem uspehu, počutju in povzroča tudi razdražljivost, hiperaktivnost in nagnjenost k tveganim vedenjem.

V enournem spletnem seminarju bo doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med, specialistka otroške nevrologije in pediatrije ter ESRS somnologinja z evropsko diplomo s področja medicine spanja, ki deluje v okviru Centra za motnje spanja v Ljubljani, predstavila problematiko spanja pri mladostnikih, vpliv interneta nanjo in podala nasvete za starše, kako poskrbeti, da bo najstnik čim bolj naspan ter posledično zadovoljen, zdrav, uspešen in varen.

Vabimo vas, da se prijavite na ogled seminarja, ki ga bo mogoče spremljati preko YouTube. Med seminarjem boste lahko posredovali vprašanja in na izbrana bo predavateljica odgovorila ob koncu seminarja. Posnetek seminarja bo na voljo prijavljenim takoj po zaključku.

Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari,

ampak da uživajo v njih;

ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo;

ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje;

ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost;

ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.

John Ruskin

 

Šolska svetovalna služba svetuje otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojiteljicami, učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno – izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja zavoda. V svetovalni službi so zaposlene pedagoginja Blanka Erjavec, psihologinji Milica Bučar in Barbara Fakin ter socialna delavka Nataša Zupan Cvetežar (Podružnica s prilagojenim programom).

Med temeljne dejavnosti svetovalne službe sodi nudenje pomoči in svetovanje učencem, staršem in učiteljem, razvojno in preventivno delo ter načrtovanje in evalvacija. Svetovalna služba se ukvarja z učenci, ki imajo učne in druge težave, pa tudi s posebej nadarjenimi učenci oziroma učenci, ki kažejo znake nadarjenosti. Poleg odkrivanja nadarjenih svetovalna služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (individualne in skupinske oblike dela z nadarjenimi), ki omogočajo, da se pri učencih odkrivajo, spodbujajo in razvijajo njihova močna področja. Za učence s specifičnimi učnimi težavami na razredni in predmetni stopnji imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč.

Cilj  je  vključevati in podpirati vse sodelujoče v vzgojno izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi udeleženi boljše pogoje, bolj spodbudno okolje, več moči, več poti, več perspektive.

Šola ni le prostor za učenje. V njej se naučiš obvladovati življenje, o sebi in življenju se začneš učiti v njej. Nihče ne more učenca – človeka obvarovati pred slabimi izkušnjami, bolečino in razočaranjem. Vendar je pomembno, da šola učencu omogoči dovolj dobrih izkušenj, da bo iz nje izstopil opolnomočen, ustvarjalen, z vedenjem o tem, kaj zmore in česa ne. In z zaupanjem v ljudi. (Soustvarjanje v šoli: učenje kot pogovor, G. Čačinovič Vogrinčič)

 

SVETOVALNE DELAVKE:

Blanka Erjavec, univ. dipl. ped.

Mail: blanka.erjavec@os-litija.si

Tel: 01 899 12 51

 

Milica Bučar, univ.dipl.psih.

Mail: milica.bucar@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Barbara Fakin, dipl. psih. (UN)

Mail: barbara.fakin@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Nataša Zupan Cvetežar, univ. dipl. soc. del. (svetovalno delo v Podružnici s prilagojenim programom)

Mail: natasa.zupan@os-litija.si

Tel.: 01 898 31 47

 

Starši učencev se lahko po predhodnem dogovoru oglasite na razgovor v prostorih šolske svetovalne službe v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 in v popoldanskem času med govorilnimi urami vsak zadnji četrtek v mesecu od 17.30 do 18.30.

Dostopnost