Skoči na glavno vsebino
Geografska ekskurzija – Rakov Škocjan

Geografska ekskurzija – Rakov Škocjan

Rakov Škocjan

V petek 24. marca so se 6. razredi odpravili na ekskurzijo v Rakov Škocjan, kjer so spoznavali značilne kraške pojave. Ogledali smo si Zelške jame, udornice, se sprehodili ob reki Rak in spoznavali življenje ob njej. Za konec smo si ogledali Veliki naravni most in opazovali ponorno jamo – Tkalca jamo.

LIKOVNA USTVARJALNICA DRUŠTVA LILA

Na petek, 2. decembra 2022, smo se tradicionalno udeležili likovne ustvarjalnice, ki jo za učence litijskih in okoliških šol organizira društvo Litijski likovni atelje LILA. S skupino 10 učencev OŠ in PP smo se sprehodili čez Savo do njihovih prostorov in celo dopoldne ustvarjali na temo tedna otroka “Skupaj se imamo dobro”. Ob ustvarjanju in druženju smo se prav zares imeli dobro in dopoldne je minilo kot bi mignil.

    

HANA HASANAGIĆ, 9. A                             LARA HIRŠELJ, 9. C

     

ROK SIMIĆ, 6. A                                          SAŠ SLOKAN TOPOLINJAK, 6. A

      

ZOJA LARISA DAMJAN, 6. B              ŠPELA LOKAR, 6. B

     

KARIN STANEK, 6. C                                   NIKA CVETEŽAR, 6. C

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2022/2023

Na šoli učencem ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole ali zunanji sodelavci.

Večina interesnih dejavnosti poteka od oktobra do maja v tečajni obliki ali redno skozi vse šolsko leto. Redko se interesne dejavnosti pričnejo že septembra. Učenci se za interesno(e) dejavnost(i) odločijo glede na svoje želje in možnosti. Po zbranih prijavah v mesecu septembru bomo določili termine, ki še niso znani. Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacijskih potreb, zapisane termine spremenimo. Če za določeno interesno dejavnost ne bo zanimanja, se ne bo izvajala.

MATIČNA ŠOLA

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR-ica

RAZRED

URNIK

Op.

Igre z žogo

Pia Matovinović

1. in 2. r.

Petek od 13.30  do 14.15,
pričetek prvi teden v oktobru

Tečajno,  20 ur

Ustvarjanje iz papirja Mojca Žugič Perić 1. in 2. r. Ponedeljek od 13.30  do 14.15,
pričetek prvi ponedeljek v oktobru 
Tečajno,  20 ur
Logika Nina Petek 2. in 3. r. Ponedeljek 14.00 do 14.45 in po dogovoru
Pričetek 2. teden v septembru
Tečajno,  10 ur
Spretni prstki Nina Petek 3. r. Ponedeljek 14.00 do 14.45
Pričetek 2. teden v oktobru
 
Logika Angela Marolt 6. – 9. r. Septembra in oktobra, učenci bodo o terminih obveščeni individualno, večkrat tedensko po dogovoru, začetek drugi teden v septembru 2022. Tečajno,  20 ur
Mladi gledališčniki Polona Gole
Simona Hribar
4. in 5. r. Torek 6. in 7. šolska ura.
Pričetek v septembru 2022 v dogovoru s prijavljenimi učenci.
 
Ustvarjalnice Tanja Kocmur 4. – 5. r. Ob sredah, ura bo določena v dogovoru z zainteresiranimi učenci, pričetek prvo sredo v oktobru. Tečajno,  15 ur 
Verižni eksperiment Robert Buček 7. – 9. r. Termini bodo določeni glede na obveznosti zainteresiranih učencev. Tečajno
Šolski vrt Maja Klopčič 6. – 9. r. Termin bo določen v dogovoru z zainteresiranimi učenci, pričetek septembra 2022.    
Sladkorna bolezen Mojca Rakovec 6. – 9. r. Ponedeljek 7.30 do 7.55 in po dogovoru.  
Knjižničarski krožek, mladi knjižničarji Nevenka Mandelj 6. – 9. r. Četrtek 7. šolska ura, pričetek 1. teden v septembru.  
Kulturne urice Jana Štojs
Anita Eltrin
6. – 9. r. Termini se določijo v dogovoru z učenci, dejavnost poteka predvsem pred šolskimi prireditvami, pričetek prvi teden v oktobru 2022. Tečajno
Novinarski krožek Anita Eltrin 7. do 9. r. Termini se določijo v dogovoru z učenci, dejavnost poteka predvsem pred šolskimi prireditvami, pričetek prvi teden v oktobru 2022.  
Prireditve na šoli Vanja Arhnaver 9. r. Termini se določijo v dogovoru z učenci, dejavnost poteka predvsem pred šolskimi prireditvami, pričetek prvi teden v oktobru 2022.  
Angleška bralna značka Anita Trobiš
Tanja Špes
T.T. Železnik
Vita Kralj
4. – 6. r. Branje gradiva poteka od oktobra do februarja, od februarja do marca učenci oddajo delovne liste z rešenimi nalogami. Delo z mentorjem poteka v manjših skupinah  individualno, po dogovoru z učenci. Tečajno 
Nemška bralna značka Tanja Špes 7. – 9. r. Dva termina po dve šolski uri v marcu 2023, po dogovoru z učenci. Tečajno 
Angleščina – priprava na tekmovanje Anita Trobiš
Tanja T. Železnik
8. r.
9. r.
Torek od 7. šolska ura,
pričetek 2. teden v septembru 2022.
 
Vesela šola  Milica Bučar 7. – 9. r. Pričetek prvi četrtek v oktobru 2022, ura bo določena glede na možnosti zainteresiranih učencev.   
Likovna ustvarjalnica Petra Prosen 6.- 9. r. Ob sredah 6. šolsko uro in po dogovoru z učenci,
pričetek prvi teden v oktobru.
  
Računalniški krožek – programiranje,
3D modeliranje
Miklavž Šef 5. – 9. r. Sreda od 7.30 do 7.55, pričetek 3. teden v septembru 2022.  Tečajno 
Digitalna fotografija Miklavž Šef 5. – 9. r. Četrtek  od 7.30 do 7.55, pričetek prvi teden v oktobru 2022. Tečajno 
Računalniški krožek Alen Divjak 4. r. Po dogovoru z učenci, pričetek 2. teden v septembru  
Matematični kenguru Alen Divjak
Angela Marolt
8. – 9. r. Termini določeni kasneje, v dogovoru z učenci, pričetek  zadnji teden v novembru 2022.  Tečajno
Planinski krožek Ljudmila Intihar (zunanja sodelavka)
Maja Klopčič
Neja Debeljak
Miklavž Šef
Blaž Jerman
Maja Sirak
1. – 9. r. Šest planinskih izletov (odvisno od razmer), priprave na tekmovanje (jeseni)
Termini po dogovoru
Tečajno 
Prva pomoč Mojca Rakovec
Maja Sirak
6. in 7. r.5. r. Termini določeni po
dogovoru z učenci.
 Tečajno
Otroški pevski zbor Neja Debeljak 1. – 5. r. Ponedeljek 7. šolska ura (od novembra dalje),
četrtek 7. šolska ura (celo šolsko leto).
  
Mladinski pevski zbor Neja Debeljak 6. – 9. r. Petek 6. in 7. šolska ura (celo šolsko leto).   
Šolski band Neja Debeljak 6. – 9. r. Termini bodo določeni v dogovoru z učenci  
Cici-pevski zbor Neja Debeljak 1. in 2. r. Ponedeljek 6. šolska ura  
Bralna značka Maja Deniša (3. triada)
Razredničarke (1. in 2. triada)
 1. – 9. r.  Poročanje individualno po dogovoru z učenci  
Kolesarski izpit Robert Buček 5. r. V dveh ločenih skupinah ponedeljek/torek ob 14. uri
in po dogovoru.
  
Male sive celice Amela Osmić 7. – 9. r. September in junij, po dogovoru z učenci, pričetek prvi teden v septembru. Tečajno
Novogrški jezik in kultura Andreja Ž. Perakis 9. r. Termini bodo usklajeni
v dogovoru z učenci.
Tečajno
Košarka – fantje Zunanji sodelavec, Košarkarski klub Litija 1. – 3. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija. doplačilo 
Košarka – fantje Zunanji sodelavec, Košarkarski klub Litija 4. – 6. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija. doplačilo
Košarka – fantje Zunanji sodelavec, Košarkarski klub Litija 7. – 9. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija. doplačilo
Košarka – dekleta Dragica Žontar
Košarkarski klub
Litija
1. – 3. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija.
Ponedeljek in sreda 14.05 – 15.00.
doplačilo
Košarka – dekleta Dragica ŽontarKošarkarski klub Litija 4.- 6. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija.
Ponedeljek in sreda 15.00 – 16.00
 doplačilo
Odbojka – dekleta Karmen Špan 6. – 9. r. Termin bo objavljen kasneje   
Litijski tek Urban Hauptman, Karmen Špan in učiteljice razrednega
pouka
1. -9. r. Prva sobota v juniju.  
Ples Tjaša Dražumerič 1. – 3. r.
7. –  9. r.
Torek 14.00 – 14.45, pričetek prvi torek v oktobru.
Po dogovoru.
 
Plavalni tečaj Urban Hauptman
Tjaša Dražumerič
1. r. 1. a:  27.3. – 29. 3. 2023, 13.00 – 15:30
1. b:  8. 5. – 10. 5. 2023, 13.00 – 15:30
Tečajno
Mini rokomet – deklice Ženski rokometni klub Litija 1. – 4. r. Termine posreduje Rokometni klub Litija. plačilo
Rokomet – deklice Ženski rokometni klub Litija 5. – 9. r. Termine posreduje Rokometni klub Litija. plačilo

Nekaj dodatnih ur interesnih dejavnosti se v zadnjih mesecih šolskega leta lahko dodatno realizira pri tistih dejavnostih za katere je strani učencev večje zanimanje.

 

Dostopnost