Kitajščina za začetnike

Prostovoljec Felix Heinzel na naši šoli izvaja interesno dejavnost Kitajščina za začetnike, za  učence od 6. do 8. razreda.  Interesna dejavnost poteka vsak četrtek 7. šolsko uro. Obiskuje jo 15 učenk in učencev. Vsi so željni novega znanja in se z veseljem učijo novih simbolov in pomenov kitajskih besed.

Katja Kos

Ustvarjalnice

Spoštovani starši in učenci 2. in 3. razreda.

Prvotno načrtovana skupina, ki naj bi imela ID Ustvarjalnice ob sredah, se je zaradi velikega števila vpisanih učencev razdelila na 2 skupini. Tako se ID izvaja ob sredah za 3. razred in ob četrtkih za 2. razred. Vodenje četrtkove skupine za 2. razred bo prevzela učiteljica Alenka Smrkolj. Hvala za razumevanje.

Mentorica: Maja Gelb

Ustvarjalnice

Tudi pri Ustvarjalnicah nismo pozabili na aktualne dogodke, zato smo se v namen tradicionalnega slovenskega zajtrka učenci 2. in 3. razreda naučili plesti zapestnice s čebeljim vzorcem…in še kar pridno, kot čebelice, ustvarjajo tudi doma z različnimi barvami. Bravo učenci.

   

Interesna dejavnost Kitajščina

Spoštovani učenci in starši!

 

Na naši šoli  od 4.11.2019 prostovoljno delo opravlja Felix Heinzel iz Nemčije. Star je 19 let. Govori nemško (native speaker), kitajsko (po mamini strani ima kitajsko poreklo), angleško in špansko.

Izvajal bo interesno dejavnost Kitajščina za začetnike, za  učence od 6. do 8. razreda.  Interesna dejavnost bo potekala vsak četrtek, od 13.25 do 14.10, torej 7. šolsko uro. Krožek se bo pričel 21.11.2019. Pogoj za vpis je dobro znanje angleškega jezika in pisna prijava (datoteko prenesete v povezavi), ki jo oddate razredniku.

Delo bo potekalo ob pomoči mentoric mag. Katje Kos in Marjete Mlakar Agrež

Litija, 12.11.2019

 Vodstvo šole

Prva pomoč

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. do 8razreda.
Čas izvajanja: ob sredah, preduro oz. od 7.30 do 8.00 (oz. po dogovoru). Skupaj bo izvedenih 15ur.
Namen in cilji
Učenci:
– spoznajo, da je zdravje vrednota, ki vpliva na kakovost življenja
– spoznajo pomen lastne odgovornosti za določena ravnanja in vedenja
– si pridobivajo osnove teoretičnega in praktičnega znanja prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih boleznih
– spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb in bolezni neposredno ogroženo in se naučijo osnov pravilnega ukrepanja
– si izoblikujejo preventivno miselnost ter se naučijo ukrepov za preprečevanje nezgodnih situacij                        Skozi celotno šolsko leto sodelujemo pri raznih akcijah rdečega križa (npr. DROBTINICA, DEJAVNOSTI V TEDNU RDEČEGA KRIŽA …). Z interesno dejavnostjo začnemo novembra.                                                          Priporočena literatura:
Ahčan Uroš., Prva pomoč – Priročnik za učence in dijake; Založba RK Slovenije, Ljubljana 2006

Mentorica:

Mojca Rakovec, prof.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

Interesna dejavnost   Ker sladkorna bolezen sodi med tiste kronične bolezni, ki predstavljajo velik zdravstveni problem, je zgodnje osveščanje o znakih in posledicah SB zelo pomembno.  Cilj tekmovanja je preprečevati sladkorno bolezen tipa 2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, spodbuditi telesno aktivnost, preprečiti zaplete kot posledico sladkorne bolezni.  Sodelovanje na tekmovanju Tekmovanje je namenjeno učencem od 6. do 9. razreda in poteka na dveh ravneh (šolsko in državno tekmovanje). Priprave bodo potekale intenzivno v septembru in oktobru. Novembra se bodo trije najboljši učenci, ki so dosegli najmanj 36 točk na šolskem tekmovanju pripravljali za državno tekmovanje, individualno po dogovoru. Priprave se bodo izvajale pri interesni dejavnosti v učilnici L. 

Mentorica: Mojca Rakovec, prof.

Stran 1 od 3123