MLADI GLEDALIŠČNIKI

MLADI GLEDALIŠČNIKI

Interesna dejavnost Mladi gledališčniki je namenjena učencem od 3.-6. r, ki bodo pripravili gledališko igro. Gledališnike bo obiskal znan slovenski igralec. Interesna dejavnost bo poteka enkrat tedensko po dve šolski uri oziroma po dogovoru z učenci. Gledališke igre bodo učenci predstavili sošolcem, matični šoli, staršem in širši lokalni skupnosti. Poleg tega bomo pripravili kulturno točko za učence prvošolce na prvi šolski dan. Gledališko skupino bomo prijavili na srečanje otroških gledaliških skupin ter na Otroški festival gledaliških sanj.

Mantorici:

Polona Gole, prof,

mag. Simona Hribar

 

Digitalna fotografija

Pri digitalni fotografiji bomo spoznavali delovanje fotoaparata, se učili o fotografiranju ter fotografirali. Skupaj bomo posnete fotografije pregledali in izpostavili dobre ideje. V nadaljevanju bomo fotografije tudi digitalno obdelali.

Mentor: Miklavž Šef

Programiranje, 3D modeliranje

Pri interesni dejavnosti programiranje bomo najprej spoznali, kje vse programiranje srečamo. Poizkusili se bomo naučiti razmišljati tako, da bomo lažje programirali. Najprej bomo programirali brez računalnika, na to pa se bomo lotili programiranja s preprostimi programskimi jeziki (Scratch…). S pomočjo pisanja preprostih stavkov bomo modelirali tudi preproste 3D objekte (OpenSCAD). Za najbolj nadobudne pa je seveda pripravljen tudi bolj zahtevno programiranje (Python…).

Mentor: Miklavž Šef

INTERESNE DEJAVNOSTI v šolskem letu 2019/20

Na šoli učencem ponujamo pestro ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih vodijo učitelji šole ali zunanji sodelavci.

Večina interesnih dejavnosti poteka od oktobra do maja v tečajni obliki ali redno skozi vse šolsko leto. Redko se interesne dejavnosti pričnejo že septembra. Učenci se za interesno(e) dejavnost(i) odločijo glede na svoje želje in možnosti. Po zbranih prijavah v mesecu septembru bomo določili termine, ki še niso znani. Pridržujemo si pravico, da zaradi organizacijskih potreb, zapisane termine spremenimo. Če za določeno interesno dejavnost ne bo zanimanja, se ne bo izvajala.

Vsak učenec naj bi bil vključen vsaj v eno interesno dejavnost.

 

MATIČNA ŠOLA

Zap.št. INTERESNA DEJAVNOST MENTOR-ica RAZRED URNIK Op.
1 Ustvarjalnice – oblikovanje likovnih izdelkov Maja Gelb 1. – 3. r.

Sreda od 14.10  do 14.55 (2. in 3. razred), pričetek prvo sredo v oktobru 2019.

Sreda od 14.10  do 14.55 (1. razred), pričetek  prvo sredo po zimskih počitnicah.

Tečajno

15 ur za 2. in 3. razred ter  10 ur za 1. razred

2 Logika Mojca Žugič Perić 2. – 3. r.

Ponedeljek od 14.00  do 14.45,

pričetek 13.1.2020

Tečajno,    10 ur
3 Logika Ksenja Knez 4. – 5. r. Pričetek v oktobru 2019, termini bodo določeni v dogovoru s prijavljenimi učenci. Tečajno, 10 ur
4 Logika Angela Marolt 6. – 9. r. Septembra in oktobra, učenci bodo o terminih obveščeni individualno, večkrat tedensko po dogovoru, začetek drugi teden v septembru 2019.

Tečajno, 20 ur

 

 5 Ustvarjalnice Tanja Kocmur 4. – 5. r. Ob sredah, ura bo določena v dogovoru z zainteresiranimi učenci (7. šolska ura), pričetek prvo sredo v oktobru.

Tečajno,  15ur

 

6 Fischertechnik- sestavljanje  Robert Buček 5. – 7. r. Termini bodo določeni v dogovoru s prijavljenimi učenci. Tečajno
7 Verižni eksperiment Robert Buček 8. – 9. r. Termini bodo določeni glede na obveznosti zainteresiranih učencev.
 8 Osnove modelarstva Matjaž Bizilj 6. – 8. r. Termini bodo določeni glede na obveznosti zainteresiranih učencev.
9 Šolski vrt

Ljudmila Intihar

učiteljice 4. in 5. r

4. – 7. r. Termin bo določen v dogovoru z zainteresiranimi učenci, pričetek septembra 2019.

 

 

 

 10 Sladkorna bolezen Mojca Rakovec 6. – 9.r Ponedeljek 7.30 do 7.55 in po dogovoru.
11 Knjižničarski krožek, mladi knjižničarji Nevenka Mandelj 6. – 9. r. Termin bo določen v dogovoru z zainteresiranimi učenci.
 12 Naravoslovna kresnička

Petra Pavlica

Polona Gole

Ksenja Knez

4. – 5. r Termin bo določen v dogovoru z zainteresiranimi učenci.
13 Gledališki krožek Jana Štojs 7. – 9. r. Različni dnevi, termini določeni v dogovoru z učenci,  bolj intenzivno novembra, decembra in januarja, pričetek tretji teden v septembru 2019.

 

 

14 Kulturne urice

 

Jana Štojs

Irena Vrhovec

6. – 9. r. Termini se določijo v dogovoru z učenci, dejavnost poteka predvsem pred šolskimi prireditvami, pričetek prvi teden v oktobru 2019. Tečajno
15 Angleška bralna značka

Anita Trobiš

T.T. Železnik

4. – 6. r. Branje gradiva poteka od oktobra do februarja, od februarja do marca učenci oddajo delovne liste z rešenimi nalogami. Delo z mentorjem poteka v manjših skupinah  individualno, po dogovoru z učenci.

Tečajno

 

16 Nemška bralna značka Tanja Špes 8. r. Dva termina po dve šolski uri v marcu 2019, po dogovoru z učenci.

Tečajno

 

17 Angleščina – priprava na tekmovanje

 

 

Vesna Kosmač

 

9. r

Četrtek od 7.30 do 7.55, pričetek september 2019.
18 Cankarjevo tekmovanje – priprava Jana Štojs

 

6. r., 7. r.

Ponedeljek od 7.30 do 7.55, pričetek  tretji teden v septembru 2019.
19 Naj-stniška skupina

 

Milica Bučar

Nataša Zupan Cvetežar

7. – 9. r. Pričetek v četrtek, prvi teden v oktobru 2019, termin bo določen glede na možnosti zainteresiranih učencev.

 

 

20 Likovna ustvarjalnica Marija. B. Hostnik

 

6. – 9.r

 

Po dogovoru z učenci.

 

tečajno

 

21 Računalniški krožek – programiranje, 3D modeliranje Miklavž Šef 5. – 9. r.

Sreda od 7.30 do 7.55, pričetek prvi teden v oktobru 2019.

 

Tečajno

 

22 Digitalna fotografija Miklavž Šef 5. – 9. r. Četrtek  od 7.30 do 7.55, pričetek prvi teden v oktobru 2019.

Tečajno

 

23 Matematični kenguru Alen Divjak 6. – 9. r. Termini določeni kasneje, v dogovoru z učenci, pričetek  zadnji teden v novembru 2019.

 

Tečajno

24 Mladi gledališčniki

Polona Gole

Simona Hribar

 

 

3. – 6. r

 

Torek, ob 14.00 in po dogovoru z učenci, pričetek prvi teden v oktobru 2019.

 

40 ur

25 Planinski krožek Ljudmila Intihar in sodelavci 4. – 9. r. Štirje planinski izleti, dva jeseni in dva spomladi, priprave na tekmovanje  – jeseni

tečajno

 

26 Prva pomoč

Mojca Rakovec

Maja Gelb

Maja Gelb

6.- 8.r

2., 3. r.

4., 5. r

Sreda od 7.30 do 7.55, pričetek  novembra 2019 in po dogovoru.

Ponedeljek od 14. 15 do 15. ure, pričetek prvi ponedeljek v oktobru.

 

Ponedeljek od 13. 25 do 14. 10, pričetek prvi ponedeljek v oktobru.

 

Tečajno

27 Hitro in zanesljivo računanje  Alen Divjak 2. – 9. r. Vse dni v tednu, razen ob torkih od 7.30 do 7.55, učenec si izbere dan, ko lahko pride, pričetek zadnji teden v septembru.

 

Tečajno

28 Otroški pevski zbor Neja Debeljak 1. – 5. r. Ponedeljek 7. šolska ura in sredo 7. šolska ura, celo šolsko leto.

 

 

29 Dekliški pevski zbor

Sandra Rihter

Vili Guček

7. – 9. r. Po dogovoru, v učilnici PPVI1

 

 

30 Mladinski pevski zbor Neja Debeljak 6. – 9. r. Petek 6. in 7. šolska ura celo šolsko leto

 

 

31 Bralna značka

Nevenka Mandelj (3. triada)

Razredničarke (1. in 2. triada)

 

1. – 9. r.

 

Poročanje individualno po dogovoru z učenci
32 Kolesarski izpit Aleksander Šparemblek 5. r. V dveh ločenih skupinah, sreda/četrtek od 15.45 do 17.15 in po dogovoru.

 

 

33 Male sive celice Vesna Kosmač 7. – 9. r. September in junij, po dogovoru z učenci, pričetek prvi teden v septembru.

 

tečajno

34 Geografsko tekmovanje

Alojzija Boncelj

Vesna Kosmač

8. – 9. r.

6.,7.r

Petek od 7.30 do 7.55 ali po dogovoru z učenci, pričetek  drugi teden v septembru.
35 Novogrški jezik in kultura Andreja Ž. Perakis 8. – 9. r. Termini bodo usklajeni v dogovoru z učenci. tečajno
36 Košarka – fantje Zunanji sodelavec, Košarkarski klub Litija 1. – 3. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija.

doplačilo

 

37 Košarka – fantje Zunanji sodelavec, Košarkarski klub Litija 4. – 6. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija.

 

doplačilo

38 Košarka – fantje Zunanji sodelavec, Košarkarski klub Litija 7. – 9. r. Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija.

 

doplačilo

39 Košarka – dekleta

Dragica Žontar

Košarkarski klub Litija

1. – 3. r.

Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija.

Ponedeljek in sreda od 14.05 – 15.00

 

 

doplačilo

40 Košarka – dekleta

Dragica Žontar

Košarkarski klub Litija

4.- 9.r

Termine in prijavnice posreduje Košarkarski klub Litija.

Ponedeljek in sreda od 15.00 – 17.00

 

doplačilo

41 Odbojka – dekleta Karmen Špan 6. – 9. r. Ponedeljek 7. in 8. uro, pričetek 16 .9. 2019

 

 

42 Ples Tjaša Dražumerič

1. in 2. r.

3. in 4.r.

torek 14.05 – 14.50, pričetek prvi torek v oktobru

četrtek 13.15 – 14.00, pričetek prvi teden v oktobru

43 Plavalni tečaj

Urban Hauptman

Tjaša Dražumerič

Tjaša Dražumerič

1. r. Termin bo znan, ko ga potrdi ponudnik bazena.

tečajno

 

44 Mini rokomet – deklice Ženski rokometni klub Litija 1. – 4. r. Termine posreduje Rokometni klub Litija. plačilo
45 Rokomet – deklice Ženski rokometni klub Litija 5. – 9. r. Termine posreduje Rokometni klub Litija. plačilo

 

 

 

Geografsko tekmovanje

KRAJ DEJAVNOSTI: V učilnici za geografijo in na terenu

ČAS DEJAVNOSTI: vsak petek 7.30 – 8.00 in po dogovoru z učenci, pričetek v petek, 11.11.2019

KAJ SE BO DOGAJALO:

Pri interesni dejavnosti se bodo učenci pripravljali na tekmovanje iz znanja geografije. Pomemben sestavni del tekmovanja je tudi terensko delo, zato velik delež ur interesne dejavnosti predstavlja terensko delo, kjer se učenci naučijo preprostih metod geografskega raziskovanja. Naučijo se orientirati v pokrajini, opazovati pokrajino, meriti temperaturo zraka  in vode, meriti nagib terena, kartirati, šteti promet, prepoznavati kamnine in reliefne oblike pa še marsikaj; predvsem pa se bodo naučili vrednotiti različne podatke, ki jih bodo pridobili na terenu. Nekaj ur interesne dejavnosti bo namenjenih tudi temi za pisni del tekmovanja. V okviru interesne dejavnosti se bodo učenci udeležili tudi tekmovanja v znanju geografije.

MENTORICA: Alojzija Boncelj

Logika za 4. in 5. razred

Pri interesni dejavnosti LOGIKA ZA 4. IN 5. RAZRED se bodo učenci seznanili z različnimi vrstami nalog iz logike in razvijali logično mišljenje. Srečanja se bodo pričela v mesecu oktobru, termin pa bo določen v dogovoru s prijavljenimi učenci.

Mentorica: Ksenja Knez

Stran 1 od 212