Skoči na glavno vsebino

Vpis v Knjigo najboljših dosežkov

Spoštovani starši,

Bliža se zaključek šolskega leta in z njim tudi vpis v Knjigo najboljših dosežkov.

V Knjigo najboljših dosežkov se lahko vpiše učenec, ki je dosegel izjemne dosežke na področju znanja (doseženo zlato priznanje na državnem tekmovanju ali osvojena prva tri mesta na državnem tekmovanju)  in dosežke s področja športa in glasbe. Glasbene šole predlagajo učence, ki so vpisani v glasbeno šolo.

Seznam učencev s področja znanja in športa pripravi šola in ga pošlje na Občino Litija. Pri pripravi seznama dosežkov s področja znanja ni težav, saj so tekmovanja iz znanja izvedena preko šole.

Pri pripravi seznama učencev z dosežki s področja športa pa potrebujemo pomoč staršev, saj mnogo otrok tekmuje v različnih klubih, ki s šolo ne sodelujejo.

Kriteriji za vpis v Knjigo najboljših dosežkov s področja športa so:

  • Dosežen status kategoriziranega športnika po veljavnih merilih OKS v tekočem šolskem letu,
  • Dosežena ekipna ali posamična uvrstitev med prva tri mesta na državnih ali mednarodnih tekmovanjih po pravilih panožnih športnih zvez ali na šolskih športnih tekmovanjih, ki jih organizira pristojni zavod za šport RS.

Prosimo vas, da najkasneje do 31. 5. 2024, razredniku oziroma razredničarki vašega otroka sporočite dosežke otroke, skladne z omenjenima kriterijema, lahko pa dosežke z imenom otroka pošljete tudi šolski svetovalni delavki Blanki Erjavec na elektronski naslov blanka.erjavec@guest.arnes.si.

 

Akcija “Pokloni zvezek”

V letošnjem šolskem letu bomo ponovno izvedli dobrodelno akcijo »Pokloni zvezek«.

Pobudnik akcije »Pokloni zvezek« je Slovenska Karitas. Zaželeno je, da učenci prinesejo v šolo veliki črtasti zvezek (lahko tudi več).

Zvezke učenci oddajo razredničarki ali razredniku najkasneje do petka, 7. junija 2024.

S to pomočjo želimo vsaj malo pomagati staršem ob začetku novega šolskega leta, otroke in mladostnike pa vzgajati za sočutje, solidarnost in pomoč drugemu.

Zbiranje starega papirja

Spoštovani starši, dragi učenci,
Obveščamo vas, da bo na Osnovni šoli Litija potekala akcija zbiranja starega papirja, in sicer od torka, 26. 3. 2024, do petka, 29. 3. 2024. Zabojnik za star papir bo stal za šolo (dovoz za večje količine papirja je pri vrtcu).
Tudi tokratni izkupiček bo obogatil šolski sklad.

Zbiranje starega papirja

Obveščamo vas, da bo na Osnovni šoli Litija potekala akcija zbiranja starega papirja, in sicer od torka, 21. 11. 2023, do petka, 24. 11. 2023. Zabojnik za star papir bo stal za šolo (dovoz za večje količine papirja je pri vrtcu).

 

Tudi tokratni izkupiček bo obogatil šolski sklad.

Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu

Dragi devetošolci in spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je minister za vzgojo in izobraževanje za  Osnovno šolo Litija določil, da se bo pri učencih 9. razreda naše šole poleg slovenščine in matematike pri nacionalnem preverjanju znanja v mesecu maju 2024 preverjalo tudi znanje iz likovne umetnosti.

Obenem vas seznanjamo, da je Državni izpitni center za učence in starše pripravil publikacijo »Informacije za učence in starše«, ki je v elektronski obliki dostopna na njihovi spletni strani (http://www.ric.si in http://eric.ric.si).

Dostopnost