Skupaj se imamo dobro

Letošnja tema tedna otroka je “Skupaj se imamo dobro”. Da bi se imeli dobro malo drugače, smo v šolo povabili gospo Vido Lukač, ki nam je preko kamišibaja predstavila pravljico  o medvedku, ki ga je bolel zobek.

(več …)

Interesna dejavnost: Nogomet

Namen dejavnosti je navajanje vadečih na vzgojo volje pri telesnih in psihičnih naporih.

CILJI:

 • krepitev motoričnih sposobnosti
 • razvijanje delovnih navad
 • razvijanje poštenih odnosov v igri
 • navajanje na medsebojne odnose in delo v skupini
 • znati športno prenesti poraz
 • prevzemanje odgovornosti
 • uživanje v igri

Časovna opredelitev:

Interesna dejavnost bo namenjena učencem:

 • 1. in 2. razreda, ob torkih od 16:00 do 16:45
 • 3., 4. in 5. razreda, ob sredah od 16:00 do 16:45.

Mentor: Ivan Grošelj

Projekt: Beremo mlajšim

Trajanje projekta:

konec septembra 2022, do  junija 2023

Cilji:

 • učenci bodo urili glasno branje,
 • na mlajše bodo prenašali zanimanje za branje in poslušanje pravljic,
 • pripravljali se bodo na javno nastopanje,
 • predstavljali bodo vsebine prebranih knjig,
 • z mlajšimi otroki se bodo pogovarjali o pravljičnih junakih in skupaj ilustrirali,
 • sodelovali bodo v različnih delavnicah, ki jih bomo pripravili po branju knjig

Sodelujoči:

 • Učenci 4. in 5. razreda z vodjo projekta
 • Otroci iz vrtca Kekec s svojimi vzgojiteljicami

Vodja projekta: Lojzka Žičkar

 

Interesna dejavnost: Lahkih nog naokrog

V okviru interesne dejavnosti bodo učenci: 

 • aktivno preživljali prosti čas,
 • izboljševali psiho – fizične sposobnosti in kondicijo,
 • razvijali pozitiven odnos do narave in skrb zanjo,
 • pridobivali znanja o naravi, o naravnih pojavih in lepotah,
 • skrbeli za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev,
 • krepili prijateljske odnose v skupini,
 • spoznavali osnove planinstva,
 • spoznavali bližnjo okolico šole.

(več …)