Interesna dejavnost: Vesele urice

Vsebine interesne dejavnosti VESELE URICE so: socialne igre, otroške ljudske igre, gibanje ob glasbi. Cilji interesne dejavnosti VESELE URICE so: razvijanje socialnih veščin, spodbuditi otroke, da razmišljajo o sebi, spoznanje ljudskega izročila in razvoj gibalnih in plesnih sposobnosti.
Interesna dejavnost bo potekala ob petkih od 12. 40 do 13. 25. Namenjena je učencem 1., 2. in 3. razreda. Število učencev 15.
Mentorica: Melita Rozina Golob

Projekti: Razredna knjižnica

Cilj projekta:

Razvijanje in spodbujanje bralne kulture pri ciljni populaciji od 1. do 5. razreda.

Spodbujanje družinskega branja.

Razvijanje pozitivnega odnosa do lepe besede .

Otroci se seznanijo tudi z odgovornostjo, da se knjig ne sme predolgo zadrževati pri sebi doma, ker še nekdo drug čaka nanje, da jih prebere.

Dejavnosti:

Ker otroci nimajo opremljene šolske knjižnice, v dogovoru s Knjižnico Litija uredimo razredno knjižnico s knjigami iz mestne knjižnice, ki so primerne za učence od 1. do 5. razreda. Otroci si knjige lahko izposodijo oz. knjige vrnejo in zamenjajo vsak ponedeljek in petek zjutraj, od 7. 30 do 7.50. Pri tem učiteljice vodijo evidenco o izposojenih knjigah.

Tekmovanja: Mednarodni matematični Kenguru

Mednarodno matematično tekmovanje Kenguru je namenjeno vsem učence od 1. do 5. razreda. Potrebna znanja bodo učenci pridobili v šoli. Tekmovanje bo potekalo 16. 3. 2023.

 

Tekmovanja: Ciciveselošolski dan

Sodelujejo učenci od 1. do 3. razreda. V šoli učenci pridobijo potrebna znanja s strani mentoric. Na koncu vsak učenec dobi pohvalo. Ciciveselošolski dan bo 19. maja 2023.