ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA

V osnovni šoli Litija je v ponedeljek 20. 1. 2020  potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije za učence osmih in devetih razredov naše osnovne šole. Udeležilo se ga je  trideset učencev naše šole, štirinajst iz 9. in šestnajst iz 8. razreda. Učenci so dosegli 8 bronastih Preglovih priznanj. Ti učenci so : Janoš Kračan Konjar,  Ala Cvetežar,  Domen Dobravec, vsi iz osmega razreda; Ema Železnik, Kristina Bučar, Gaja Grom Kremžar,  Tesa Setničar , Robin Zdovc, vse iz devetega razreda.

Na državno tekmovanje, ki bo 4. 4. 2020 v Šmarje Sap  so se uvrstili trije učenci: Ema Železnik, Kristina Bučar in Janoš Kračan Konjar.

Mentorica: Renata Kralj

Tekmovanje v znanju kemije

TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE

Vsebina tekmovanja

Cilji tekmovanja so: širjenje in poglabljanje znanja kemije, primerjanje znanja med učenci, popularizacija kemije, uporaba znanja kemije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije, ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.

Tekmovanje poteka na izbirni šolski in državni ravni. Pri tekmovanju gre za nadgrajevanje znanja, ki ga učenci pridobijo skozi redni izobraževalni proces ter usposabljanje za njegovo učinkovito uporabo v praksi. Šolsko tekmovanje ima značaj izbirnega tekmovanja in pomeni izbor za nastop na regijskem, le-ta pa nato  na državnem tekmovanju. Državno tekmovanje je organizirano v 15 regijah po vsej Sloveniji.

Datumi tekmovanj

17. januar 2022 Šolsko izbirno tekmovanje za osnovne šole

26. marec 2022 Regijsko tekmovanje za osnovne šole

7. maj 2022 Državno tekmovanje za osnovne šole

 

Sodelovanje na tekmovanju

Tekmujejo lahko učenci 8. in 9. razreda. Priprave bodo potekale intenzivno v  novembru, decembru, januarju, februarju, marcu in aprilu za 9. razred ob sredah 7. uro ali ob petkih 6. uro   in za 8. razred ob torkih 7. uro ali ob petkih 6. uro  – oziroma ob različnih dnevih (sprotni dogovori) v učilnici L.

Tekmovanja iz znanja kemije za učence imenujemo tekmovanja za Preglova priznanja in ga že od leta 1967 organizira  ZOTKS – Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki že vrsto let organizira številne dejavnosti, s katerimi si prizadeva popularizirati znanost in spodbujati mlade k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter k odkrivanju in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj.

Litija, september 2021

Mentorica: Renata Kralj