Skoči na glavno vsebino

Namenite do 0,3 % vaše dohodnine v naš šolski sklad

Šolski sklad Osnovne šole Litija ima možnost tudi za leto 2023 pridobivati finančna sredstva z delom dohodnine in sicer do višine 0,3 % vaše dohodnine. V kolikor nam namenite svoj del dohodnine, to za Vas ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, naš sklad pa obogatite z Vašim prispevkom.

Namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 1 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. V skladu s 135. členom ZOFVI-ja, je lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega zavezanca tudi šolski sklad šole ali vrtca. Razliko do 1% pa lahko namenite še ostalim upravičencem (npr. društva, dobrodelne organizacije, ipd).

V lanskem letu, je bila ponovno postavljena možnost namenitve dela dohodnine šolskim skladom, zato vas prosimo, da svoj delež dohodnine namenite učencem Osnovne šole Litija za dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva v šolski sklad se pridobivajo na več načinov, namenitev dela dohodnine pa lahko pomeni pomemben delež v višini zbranih sredstev. Pridobljena sredstva se nato porabljajo po pomembnosti:

  • POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM,
  • POMOČ NADARJENIM UČENCEM (tekmovanje, prevozi),
  • SOFINACIRANJE IZLETOV, TABOROV, ŠOLE V NARAVI,
  • PREVOZI (ZD, predstave, športni dnevi),
  • SOFINANCIRANJE ŠOLSKIH PROJEKTOV.

Trudimo se, da bi imeli vsi otroci enake možnosti in da so za čim manj prikrajšani.

 

Kako to lahko storimo?

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

DAVČNA ŠTEVILKA : 17567734

Obrazec_za_dohodnino_Šolski_Sklad_OŠL (pdf)

Kako oddati del dohodnine za šolski sklad OŠ Litija (docx)

Izmenjajmo si voščilnice

Izmenjajmo si voščilnice

Projekt Izmenjajmo si voščilnice

Učenci Posebnega programa VI 4 smo se tudi letos pridružili projektu slovenskih šol, s katerimi si izmenjujemo novoletne okraske. Pridno smo jih izdelovali in razposlali po Sloveniji, sedaj pa se veselimo vsakega prijaznega voščila in darilca. Naša smrečica se lepo polni in krasi šolski hodnik. Pridite in si jo oglejte.

 

Adventi koledar na podružnici s prilagojenim programom

Adventi koledar na podružnici s prilagojenim programom

Na Podružnici s prilagojenim programom smo učenci PPVI4 s Sandro in Polono letošnji december  popestrili z Adventnim koledarjem prijaznosti. Obesili smo ga na hodnik z željo, da bi vsem nam polepšal dneve do počitnic in nas opominjal, da je praznični čas tudi čas za prijaznost…do sebe in drugih. Učenci vsak dan preberejo nalogo in jo izpolnijo. Tako so učitelje in sošolce  razveseljevali s prijaznimi mislimi, šalami, sladkimi presenečenji….. Tudi vi ste vabljeni, da si ga ogledate in komu polepšate dan.

 

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2023/2024

Spoštovani starši in učenci!

Spodaj so objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin za šolsko leto 2023/2024.

Učenci bodo učbenike iz učbeniškega sklada prejeli v šoli v prvem tednu septembra.

Učenci 1. triade bodo delovne zvezke prejeli brezplačno, učbenike iz učbeniškega sklada pa si bodo izposodili v šoli.

Delovne zvezke in potrebščine boste kupili sami po seznamih objavljenih spodaj:

OŠ Litija, seznam

PŠ Darinke Ribič Polšnik, seznam

PŠ Sava, seznam

PPP Litija, seznam

Če želite, si lahko na spodnjih povezavah ogledate naročilnice za nakup delovnih zvezkov in drugih potrebščin različnih ponudnikov. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je NEODVISEN od šole in ga opravite vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki je VAM najugodnejši:

DZS

Kopija nova

Mladinska knjiga

Go2School.com

Dostopnost