Skoči na glavno vsebino

V okviru interesne dejavnosti bodo učenci: 

  • aktivno preživljali prosti čas,
  • izboljševali psiho – fizične sposobnosti in kondicijo,
  • razvijali pozitiven odnos do narave in skrb zanjo,
  • pridobivali znanja o naravi, o naravnih pojavih in lepotah,
  • skrbeli za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev,
  • krepili prijateljske odnose v skupini,
  • spoznavali osnove planinstva,
  • spoznavali bližnjo okolico šole.

Vsebine:

Pohodi po bližnji okolici šole in igranje iger v naravi

(Pohodi proti Mošeniku, v Mošjak, Na Drago, proti Lešam, v Ponoviče, po Kobiljku, …- pohode izvedemo v te smeri večkrat v različnih letnih časih in opazujemo spremembe v naravi; igre pa se izvajajo na bližnjem travniku, v gozdu, ob potoku)

Časovna opredelitev:

Interesna dejavnost bo namenjena učencem od 1. do 4. razreda.  Potekala bo ob ponedeljkih od 12. 40 do 13. 25. Izvajanje se bo prilagajalo vremenskim razmeram.

Vsebine in časovni okvir se lahko  med šolskim letom spremeni glede na trenutno situacijo.

Mentorica: Lojzka Žičkar

Dostopnost