Skoči na glavno vsebino

Interesna dejavnost se bo izvajala ob sredah od 12. 40 do 13. 25 za učence 1. – 3. razreda. Število učencev bo približno 12.

Dejavnosti: 

 • zajeta vsa likovna področja – risanje, slikanje, kiparstvo, prostorsko oblikovanje in grafika
 • poudarek bo na likovnem ustvarjanju z odpadnim materialom

 

Cilji krožka USTVARJALNICE:

 • razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti,
 • bogate in ohranjajo zmožnost za likovno izražanje
 • ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in občutljivost,
 • se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetom,
 • razvijajo zmožnost opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina, in domišljije,
 • razvijajo likovno izrazne zmožnosti in ustvarjalnost,
 • ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete,
 • ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo,
 • razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah,
 • razvijajo čut do likovnih stvaritev.

Mentorica: Mojca Hauptman Jovanovič

Dostopnost