Na šoli bomo imeli več interesnih dejavnosti.
Več v tabeli:

Interesne_Dejavnosti_Polšnik 2022_23