Spoštovani straši,

obveščamo vas, da je v tem šolskem letu v šolskim koledarju ponedeljek, 7. 2. 2022 opredeljen kot pouka prost dan.

Ravnatelj: Peter Strle