Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, dragi učenci,

končno bomo po dolgem času spet v šolskih prostorih. Veselimo se ponovnega snidenja in upamo, da bomo tako šolsko leto tudi zaključili.

V nadaljevanju najdete osnovna navodila ob ponovnem prihodu v šolo.

Pouk za vse učence osnovne šole (1. do 9. razreda) od  v ponedeljka, 15. 2. 2021 poteka v prostorih šole, kot pouk na daljavo se izvajajo še izbirni predmeti. V šolo lahko pridejo samo zdravi učenci in zaposleni.

Učenci pridejo v šolo s pravilno nameščeno masko, ki jo tudi v šoli nosijo v skupnih prostorih (hodniki, garderobe, jedilnica, sanitarije…), v učilnici, ko so na svojem mestu pa jo lahko snamejo. Učitelji nosijo masko ves čas, ko so v šolski stavbi.

Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, se preobujejo v copate in odidejo v matično učilnico, vozači, razen 1. triade pa počakajo v jedilnici v spremstvu dežurnega učitelja. Po šoli hodijo v varnostni razdalji po označenih koridorjih. V učilnici odložijo svoje stvari ob stol in mizo, ki jim je dodeljena in si umijejo roke. V učilnico prinesejo tudi zgornja oblačila (toplejša), ki jih bodo zaradi pogostejšega prezračevanja učilnic potrebovali.

Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo vstopajo v šolo med 6.00 in 7.30, ob urah, ki so jih sporočili starši.

Učenci, ki prihajajo s šolskimi prevozi vstopijo v šolo takoj po prihodu pred šolo.

Ostali učenci naj v izogib gneči prihajajo v šolo ob naslednjih urah:

  1. triada ob 7.40
  2. triada ob 7.45
  3. triada ob 7.50

Starši v šolo ne vstopajo.

Poleg jutranjega varstva, ki se začne ob 6.00 je po pouku organizirano tudi podaljšano bivanje za učence 1. triade in sicer za vsakega učenca do ure, ki so jo sporočili starši, najdlje pa do 16. ure. Za učence 4. in 5. razreda je podaljšano bivanje samo za tiste, ki to nujno potrebujejo.

V šoli bo za učence 1. razreda organiziran zajtrk, za vse ostale učence pa malica in kosilo po predhodnih prijavah.

Prevozi za vozače so organizirani po voznem redu, ki je veljal na začetku šolskega leta. O morebitnih spremembah bomo obveščali naknadno.

Vsi učenci morajo imeti na šolskem prevozu masko, za katero poskrbijo starši.

Dopolnila k hišnemu redu – model C OŠ vstop 1. do 9. r. 15.2.2021

Lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro.

Ravnatelj: Peter Strle

Dostopnost