Skoči na glavno vsebino
Pouk v naravi

Pouk v naravi

Pouk v naravi je celoletni šolski projekt, ki se povezuje z Mrežo gozdnih šol. Osnovna šola Litija se je Mreži gozdnih šol priključila v šolskem letu 2020/21.

”Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.” (spletna stran Inštituta za gozdno pedagogiko)

V okviru projekta odhajamo v gozd, kjer se izvaja učni proces. V gozdu urejamo gozdno učilnico, opazujemo naravo in razvijamo gibalne, čustvene in socialne veščine.

 

Dostopnost