Skoči na glavno vsebino

Od 17. do 21. januarja 2022 je potekal pod okriljem društva Radi pišemo z roko vseslovenski projekt Teden pisanja z roko. Namen Tedna 2022 je spodbujati čitljivo in tekoče pisanje z roko. Osrednja tema je bila Pišem z roko, ker …

Projektu se je pridružilo 162 učencev in učenk od 5. do 9. razreda OŠ Litija ter 25 učiteljev, vključno z ravnateljem. Zaradi višje sile (epidemioloških razmer) projekt na šoli ni potekal samo v predvidenem tednu, ampak vsega skupaj 4 tedne (od 17. 1. do 10. 2. 2022). Ob zaključku projekta so vsi sodelujoči enotno pritrdili, da so naše pisave izvirne in neponovljive, da pisanje z roko pripomore k boljšemu spominu, večji ustvarjalnosti in dolgotrajnejši pozornosti.

Učenci 5. razreda so se seznanili z namenom projekta, si ogledali predstavitveni posnetek, spoznali glavne ambasadorje projekta ter iskali prednosti pisanja z roko. Ugotovili so, da je čitljiv zapis povezanih pisanih črk prava umetnost. Skozi različne dejavnosti so urili svoje ročne spretnosti pri pisanju:

  • Vsak učenec je na list napisal poved, sošolci so ugotavljali, kdo je avtor zapisa.
  • Na šolskem hodniku so pripravili razstavo, na kateri so s čitljivo pisavo vsi nadaljevali poved: Pišem z roko, ker … ter zapisovali različne pregovore.

Učenci 6. razreda so projekt Teden pisanja z roko obeležili pri pouku slovenščine. Seznanili so se z namenom projekta, si ogledali predstavitveni posnetek, spoznali glavne ambasadorje projekta ter iskali prednosti pisanja z roko. Učenci so se urili v lepopisu. Vsak si je izbral misel o prijateljstvu in jo s pisano pisavo zapisal na list. Najlepše zapise so razstavili na šolskem hodniku.

Učenci 7. – 9. razreda so projekt Teden pisanja z roko obeležili pri pouku slovenščine. Tudi oni se seznanili z namenom projekta, si ogledali predstavitveni posnetek, spoznali glavne ambasadorje projekta ter iskali prednosti pisanja z roko. Učenci so po skupinah pripravili argumente ZA/PROTI pisanju z roko. Predstavili so jih na okrogli mizi. Naslednja delavnica je bila Ugani kdo?. K sodelovanju so bili povabljeni predmetni učitelji. Na bel list A4 so z roko zapisali »To je moja pisava. Ponosen/a sem nanjo, saj je izvirna in neponovljiva«. Rokopise so pregledali učenci in poskušali ugotoviti avtorja. Naloga ni bila lahka. A prav vsi učenci od 7. do 9. razreda so ugotovili eno od 22 sodelujočih pisav, to je bila pisava ravnatelja. Učenci so sodelovali med seboj, usklajevali mnenja, opazovali in bili ustvarjalni, ko so oblikovali razstavo. Vsak je prispeval delček (črko) h končnemu izdelku.  Tretja delavnica je bila Tekaški narek. Učenci so tekmovali po skupinah, razdelili so si vloge. Eden izmed njih je bil tekač, ostali zapisovalci.  Naloga tekačev je, da eden po eden tečejo do besedila, ki je prilepljeno na steni, in si zapomnijo del tega besedila. Nato tečejo nazaj do svoje skupine, kjer zapisovalcem posredujejo zapomnjeno besedilo. Učitelj preveri napake, upošteva čas zapisovanja in prešteje število točk ter razglasi zmagovalno skupino. Učenci z gibalno aktivnostjo Tekaški narek krepijo sposobnost govorjenja, poslušanja, pisanja in pomnjenja besedila.

Pojdite izven okvirjev, bodite izvirni, pišite z roko!

Dostopnost