Skoči na glavno vsebino

Tekmovanja

Tekmovanje iz logike

Tekmovanje poteka na ravni šole in je namenjeno učencem, ki imajo radi logiko in miselne orehe.

Cilj tekmovanja so:

  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
  • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa,
  • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
  • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
  • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike,
  • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
  • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

Tekmovanje, ki poteka iz znanja logike, logičnega mišljenja, lingvistike je izvedeno v mesecu septembru. Organizator tekmovanje je ZOTKS.

Sodelovanje na tekmovanju:

Tekmujejo lahko učenci od drugega do petega razreda. Treniranje in tekmovanje poteka po dogovoru z razrednikom.

Tekmovanje v hitrem in zanesljivem računanju

Vsebina tekmovanj

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam od 2. do 5. razreda, ki radi računajo in želijo računati hitreje.

 

Cilji:

Utrjevanje računanja z osnovnimi operacijami.

Spodbujanje in širjenje hitrosti računanja z osnovnimi operacijami.

 

Datumi tekmovanj

Tekmovanje poteka v treh krogih, prvi krog v mesecu oktobru, drugi v novembru in tretji v decembru.

 

Sodelovanje na tekmovanju:

Tekmujejo lahko učenci od drugega do petega razreda. Treniranje in tekmovanje poteka po dogovoru z razrednikom.

 

 

Cankarjevo tekmovanje

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Vsebina tekmovanja

Cilj tekmovanja je širjenje in poglabljanje znanja slovenščine, primerjanje znanja slovenščine med učenci, spodbujanje branja leposlovja, odkrivanje za slovenščino nadarjenih učencev, uvajanje mladih v samostojno raziskovalno delo in uporabo literature s področja slovenščine ter spodbujanje druženja mladih iz različnih šol.

Učence v okviru pouka vodijo razredničarke.

Matematični kenguru

Vsebina tekmovanja

Tekmovanje je namenjeno učencem in učenkam, ki radi rešujejo matematične naloge. Šolsko tekmovanje Kenguru je tretji četrtek v mesecu marcu. Učenci se prijavijo pri razredniku v začetku marca.

Cilji:

Širjenje in poglabljanje osvojenega znanja matematike.

Spodbujanje učencev pri nadgradnji znanja s področja matematike nad zahtevnostjo rednega šolskega programa.

Odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja ostalih znanj z matematiko.

Odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za matematiko.

Motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike.

Sodelovanje na tekmovanju:

Tekmujejo lahko učenci od 1. do 5. razreda. Učenci se prijavijo pri razredniku v začetku marca.

 

 

Dostopnost