Skoči na glavno vsebino

Šolski prevozi v petek, 22. 12. 2023

Obveščamo vas, da šolski prevozi 22. 12. 2023 izpred matične šole v Litiji odpeljejo proti domu ob 12.30. Če bo na določeni relaciji več učencev, kot jih lahko sprejme en kombi, se bodo lahko nekateri učenci izpred šole proti domu odpeljali nekoliko kasneje.

Obvestilo velja za matično šolo, za podružnice boste obveščeni posebej.

Prilagojen vozni red za vozače, ki se vozijo s kombijem na relacijah, kjer so zapore

Linija  Leše–Sava–Spodnji Log

Odhod zjutraj:

6.40 Leše (Štrus),
6.45 Leše (vas)

7.30 Spodnji Log,  
7.40 OŠ Litija, 
7.55 PŠ Sava

Odhod domov popoldan:

13.30 izpred OŠ Litija za smer Leše
13.45 odhod od PŠ Sava proti Lešam

Učenci s Save, ki so se vozili s kombijem na matično šolo v Litijo, do nadaljnjega koristijo avtobus.

Prvi šolski dan šolskega leta 2023/24

Prvi šolski dan v šolskem letu 2023/24 je petek, 1. 9. 2023.

Učenci od 2. do 9. razreda matične šole  se na ploščadi pred šolo zberejo po naslednjem razporedu:

  • ob 8.00: 2. in 4. razred
  • ob 8.10: 3. in 5. razred
  • ob 8.20: 6. in 8. razred
  • ob 8.30: 7. in 9. razred

 Vozači, ki se v šolo vozijo s šolskimi prevozi, v šolo vstopijo, ko se pripeljejo do šole.

Po uvodnem pozdravu bodo učenci s svojimi razredniki odšli v matične učilnice. Učenci od 6. do 9. razreda prinesejo s seboj šolsko torbo, zvezek – beležko, pisala in copate, učenci od 2. do 5. razreda pa vse šolske potrebščine.

Prvi šolski dan bodo učenci dobili urnike in učbeniške komplete. Malico in kosilo dobijo vsi prijavljeni učenci. Zajtrka ne bo, ker tega dne ne bo jutranjega varstva.
Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev zjutraj od 7. ure dalje.
Prevozi bodo zjutraj potekali po voznem redu (objavljen na spletni strani šole), popoldne pa po 5. šolski uri in kosilu, to je izpred šole ob 12.40 ali nekoliko kasneje, če je na določeni relaciji večje število učencev in bo kombi peljal večkrat.
Učenci 1. razreda so dobili posebna pisna vabila in pridejo prvi dan v šolo ob 10.30.

Za vse učence velja, da prvi dan pouka še nimajo izbirnih predmetov tako, da se za vse učence od 2. do 9. razreda pouk konča ob 12.20.

Ravnatelj: Peter Strle

 

Prevozi zadnji šolski dan v tem šolskem letu

V petek, 23. 6. 2023, ko je zadnji šolski dan v tem šolskem letu, vsi učenci končajo pouk s 5. šolsko uro. Temu bodo ta dan prilagojeni tudi šolski prevozi, ki domov izpred šole odpeljejo ob 12.30. Če bo učencev za določeno relacijo več, kot jih lahko gre v kombi, bo voznik učence na več voženj razporedil tako, da bodo čim manj čakali.

Dostopnost