Tekmovanje v znanju geografije

Zavod RS za šolstvo v šolskem letu 2021/22 razpisuje selekcijsko tekmovanje s področja geografije na temo Gore Slovenije in sveta.

Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju geografije za osnovne šole, popularizacija geografije, odkrivanje in spodbujanje za geografijo nadarjenih učencev in dijakov in motiviranje za nadaljnje poglabljanje znanja s področja geografije.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz dveh sklopov: obča regionalna geografija in vsebine iz virov in literature. Na državni ravni je dodan še sklop iz terenskega dela.

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole in sicer v dveh tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred) in Osnovna šola B (6. in 7. razred).

Datumi tekmovanj:

  • šolska raven: torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri,
  • državna raven: sobota, 2. 4. 2022, ob 10. uri.

Priprava na tekmovanje bo potekala v okviru dodatnega pouka v petek predhodno šolsko uro (7.30–8.00) in v drugih možnih terminih po dogovoru z mentorjem.

Mentor: Blaž Jerman

Šolski prevozi od 15. 2. 2021

Prevozi  so organizirani zjutraj po ustaljenem voznem redu, popoldne pa kombiji izpred šole po 5. uri odpeljejo med 12.40 in 12.50. Na te kombije gredo lahko vsi učenci, ki končajo pouk 5. šolsko uro (tudi, če gredo na kosilo), razen tistih, ki se vozijo z avtobusi v smeri Sava in Polšnik (avtobusa sta samo po 6. uri).

Po 6. uri gredo vsi kombiji in avtobus za smer Polšnik ob 13.25, avtobus za smer Sava pa ob 13.30.

Vsi učenci morajo imeti na šolskem prevozu masko, za katero poskrbijo starši.