TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE

V šolskem letu 2022/2023 Zavod RS za šolstvo razpisuje Selekcijsko tekmovanje s področja angleščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na dveh ravneh – šolski in državni ravni, ter v dveh tekmovalnih skupinah – za 8. in 9. razred.

Posamezne ravni tekmovanja za učence 8. in 9. razreda bodo izvedene:

  • šolska raven tekmovanja: četrtek, 22. 11. 2022, ob 13. uri,
  • državna raven tekmovanja: sreda, 30. 3. 2023, ob 14. uri.

Knjižna predloga za državno raven tekmovanja – 9. razredJohn Green: Turtles All the Way Down.

Na šolski ravni tekmovanja v 8. in 9. razredu literarne predloge ni.

Cilji tekmovanja so:

  • spodbujanje učencev k doseganju višje ravni znanja angleškega jezika
  • spodbujanje učencev k temeljitejšemu, bolj poglobljenemu in samostojnejšemu učenju na osnovi razpoložljivih virov
  • odkrivanje nadarjenih za tuje jezike

Priprave na tekmovanje za oba razreda bodo potekale ob torkih, 7. šolsko uro. Mentorici sta Anita Trobiš (8.r) in Tanja Teraž Železnik (9.r).

Evropski dan jezikov

V petek, 24. 9. 2021, je za učence 6., 7. in 8. razreda potekal kulturni dan na temo svetovni dan jezikov. Na pobudo Sveta Evrope vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov, ki pa smo ga za potrebe našega kulturnega dne razširili na različne jezike iz celega sveta. Učenci so spoznavali jezikovno in kulturno pestrost Evrope oz. celotnega sveta ter se pogovarjali o pomenu vseživljenjskega učenja jezikov. Šestošolci so na delavnicah raziskovali, kako se živali oglašajo v različnih jezikih (petelin namreč ne kikirika enako v vseh jezikih) ter pripravili plakate na temo SMS jezik. Sedmošolci so izdelali plakate z osnovnim besediščem v različnih jezikih ter se ukvarjali z anglizmi. Osmošolci pa so razvrščali evropske jezike v skupine, izdelali evropsko drevo jezikov ter spoznavali germanizme.